Tổng quan

Hình ảnh đội ngũ doanh nhân hiện đại không chỉ là câu chuyện điển hình của công cuộc cải cách, đổi mới, hội nhập kinh tế của Việt Nam, mà còn chứa đựng sâu sắc tinh thần dân tộc của người Việt.

Trọng tâm

Động lực mới trong tạo lập thương hiệu quốc gia Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP

Hiện Việt Nam có gần 1 triệu doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

gần 30 nghìn hợp tác xã

hơn 5 triệu hộ kinh doanh

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam - Liên bang Nga
+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
back to top