Tổng quan

Hình ảnh đội ngũ doanh nhân hiện đại không chỉ là câu chuyện điển hình của công cuộc cải cách, đổi mới, hội nhập kinh tế của Việt Nam, mà còn chứa đựng sâu sắc tinh thần dân tộc của người Việt.

Trọng tâm

Khát vọng vươn ra biển lớn và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP
Hiện Việt Nam có gần 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động
14,4 nghìn hợp tác xã
hơn 5 triệu hộ kinh doanh

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hà Nội 12 ngày đêm
+ Theo dõi
Giải thưởng VinFuture
+ Theo dõi
Những công cụ quan trọng cho hợp tác biển
+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
back to top