[Infographic] Tiểu sử Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

NDO - Ngày 2/3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa XV, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
[Infographic] Tiểu sử Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ảnh 1