Văn hóa soi đường

Văn hóa soi đường

Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội, Đảng đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Những quan điểm, chủ trương sâu sắc và toàn diện đó là đường hướng để toàn Đảng, toàn dân phấn đấu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Trên những cương vị được giao, với tầm nhìn xa và tư duy nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tác phong sâu sát, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tìm tòi, trăn trở, bám sát thực tiễn, Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Nhà kỹ trị xuất sắc, đã có nhiều quyết sách quan trọng, cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.
Tôn sư trọng đạo

Tôn sư trọng đạo

Ngày 20/11/1982 đã đi vào lịch sử Việt Nam, khi được Hội đồng Bộ trưởng công nhận là Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ngày vinh danh những “người đưa đò” trên dòng sông tri thức, ngày cả xã hội tri ân những nhà giáo đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người. 40 năm trôi qua, truyền thống "tôn sư trọng đạo" ấy được lớp lớp người Việt Nam giữ gìn và phát huy, trở thành bản sắc của một dân tộc hiếu học và luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để “sánh vai cùng cường quốc năm châu” như Bác Hồ từng mong ước.

Tri thức chuyên sâu

Mọi câu hỏi đều có lời giải

Các chuyên đề đáng lưu ý

Các chuyên đề được Báo Nhân Dân lựa chọn gửi đến Bạn đọc
Văn hóa soi đường
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Tôn sư trọng đạo
Tổ chức
+ Theo dõi
Tôn vinh phụ nữ Việt
+ Theo dõi
Việt Nam-ASEAN
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hợp quốc
+ Theo dõi
Báo Nhân Dân
Sự kiện
+ Theo dõi
Tết Trung thu
+ Theo dõi
Mùa thu lịch sử
+ Theo dõi
Ngày Thương binh-Liệt sĩ
+ Theo dõi
Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân
+ Theo dõi
SEA Games 31 Việt Nam 2021
Địa danh
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
+ Theo dõi
Hoàng thành Thăng Long - Di sản vô giá
+ Theo dõi
Việt Nam-Cuba
+ Theo dõi
Sri Lanka
Vấn đề
+ Theo dõi
Chống biến đổi khí hậu
+ Theo dõi
Chuyển đổi số quốc gia
+ Theo dõi
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
+ Theo dõi
Kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử
+ Theo dõi
Quyền con người ở Việt Nam
+ Theo dõi
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
+ Theo dõi
Phát triển hạ tầng giao thông
+ Theo dõi
Lúa gạo Việt Nam
back to top