Việt Nam-ASEAN

Việt Nam-ASEAN

Trải qua hơn nửa thế kỷ, ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và năng động, đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế, tiến trình hợp tác ở khu vực, đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Qua hợp tác ASEAN, Việt Nam chứng minh là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm với Cộng đồng ASEAN, với khu vực và thế giới.
Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 "Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ" đến nay, trải qua 75 năm, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là dịp để mỗi người dân Việt Nam tri ân sâu sắc tới các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.
Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka là đảo quốc nằm ở khu vực Nam Á, có vị trí địa lý thuận lợi, nằm tại trung điểm nối giữa Đông Á và Đông Phi. Sri Lanka và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sri Lanka là một trong những quốc gia sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập cơ quan đại diện tại nước ngoài.

Tri thức chuyên sâu

Mọi câu hỏi đều có lời giải

Các chuyên đề đáng lưu ý

Các chuyên đề được Báo Nhân Dân lựa chọn gửi đến Bạn đọc
Việt Nam-ASEAN
Ngày Thương binh-Liệt sĩ
Việt Nam-Lào
Tổ chức
+ Theo dõi
Việt Nam-ASEAN
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hợp quốc
+ Theo dõi
Báo Nhân Dân
Sự kiện
+ Theo dõi
Ngày Thương binh-Liệt sĩ
+ Theo dõi
Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân
+ Theo dõi
SEA Games 31 Việt Nam 2021
Vấn đề
+ Theo dõi
Phát triển hạ tầng giao thông
+ Theo dõi
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng