Tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" năm 2023

Tối 12/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn", lần thứ tư - năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lễ tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn lần thứ tư.
Quang cảnh lễ tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn lần thứ tư.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng 300 doanh nghiệp, hợp tác xã đại diện cho gần 4.400 doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 6/2023 trên địa bàn có 3.920 doanh nghiệp, 474 hợp tác xã với số vốn đăng ký khoảng 43.500 tỷ đồng; số lao động trong doanh nghiệp (theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp) khoảng 46.200 người.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 6/2023 trên địa bàn có 3.920 doanh nghiệp, 474 hợp tác xã với số vốn đăng ký khoảng 43.500 tỷ đồng; số lao động trong doanh nghiệp (theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp) khoảng 46.200 người. Các doanh nghiệp đăng ký hoạt động đa dạng ngành nghề, trong đó lĩnh vực thương mại-dịch vụ chiếm 65%; công nghiệp-xây dựng 17%; nông-lâm nghiệp 11%; các lĩnh vực khác 7%.

Trung bình hằng năm các doanh nghiệp, hợp tác xã Lạng Sơn đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 650 tỷ đồng; tham gia giải quyết việc làm cho gần 60 nghìn lao động; tạo thêm việc làm mới cho gần 3.000 lao động/năm.

Tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" năm 2023 ảnh 1

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trao danh hiệu cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, trong những năm qua, Lạng Sơn luôn xác định kinh tế tư nhân, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nâng cao trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu hàng hóa; đồng thời tôn trọng luật pháp, quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động. Cùng với đó, các doanh nhân, doanh nghiệp chủ động và thường xuyên hiến kế, góp ý thẳng thắn trong cắt giảm và cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đầu tư tăng năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số...; chủ động và có những giải pháp mang tính chất dài hạn để thích nghi, chuyển đổi phương thức quản lý, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" năm 2023 ảnh 2

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tiếp nhận kinh phí do các doanh nghiệp, doanh nhân tặng xây dựng Nhà đại đoàn kết.

Trong chương trình buổi lễ, 12 doanh nhân và 16 doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ tư - năm 2023.

Dịp này, các doanh nghiệp và doanh nhân đã trao tặng hơn 100 triệu đồng vào quỹ xây dựng Nhà đại đoàn kết của tỉnh.