1 Trung du và miền núi Bắc Bộ 14 tỉnh, thành
2 Đồng bằng sông Hồng 11 tỉnh, thành
3 Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 14 tỉnh, thành
4 Tây Nguyên 5 tỉnh, thành
5 Đông Nam Bộ 6 tỉnh, thành
6 Đồng bằng sông Cửu Long 13 tỉnh, thành
7 Hà Nội
8 TP Hồ Chí Minh
 • Diện tích vùng: 116.898 km²
 • Dân số: 14,7 triệu
 • Vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển bền vững với nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quý, hiếm
 • Diện tích vùng: 21.278 km²
 • Dân số: 23,2 triệu
 • Quy mô kinh tế đứng thứ 2 cả nước, các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển theo hướng hiện đại, quy mô lớn.
 • Diện tích vùng: 95.860 km²
 • Dân số: 20,3 triệu
 • Vùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển với gần 2.000 km bờ biển (chiếm 60% bờ biển cả nước).
 • Diện tích vùng: 54.548 km²
 • Dân số: 6 triệu
 • Vùng có nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm, chiếm 35,7% diện tích rừng cả nước.
 • Diện tích vùng: 23.600 km²
 • Dân số: 18 triệu
 • Vùng kinh tế có quy mô lớn nhất nước, có thế mạnh kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ.
 • Diện tích vùng: 39.734 km²
 • Dân số: 17,2 triệu
 • Vùng là trung tâm sản xuất lớn nhất cả nước về nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển
Hà Nội
 • Diện tích vùng: 3.359 km²
 • Dân số: 8,4 triệu
 • Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
 • Diện tích vùng: 2.095 km²
 • Dân số: 9,2 triệu
 • Trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo.

Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính trong nhóm đứng đầu cả nước

Năm 2023, thành phố phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tiếp tục có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ bậc so với năm 2022.

Ngăn chặn bạo lực học đường

Sau những sự việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến bạo lực học đường, nhiều phụ huynh, giáo viên đã gần gũi, sát sao hơn với con em, học sinh của mình, để lắng nghe, chia sẻ, bảo vệ các em trước những biến cố tâm lý, kịp thời ngăn chặn vụ việc phát sinh.

Dành nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc các công trình tiêu biểu

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" cho biết, thành phố đã rà soát, dành nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc các công trình tiêu biểu, công trình lịch sử, văn hóa tại nội đô như: Khu vực Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử quân sự, Cột cờ Hà Nội; khu vực Công viên lịch sử khảo cổ Hoàng Diệu, Ðiện Kính Thiên và cụm công trình phụ cận; khu vực cầu Long Biên và 131 vòm cầu dẫn đường sắt phía nam cầu Long Biên,...

Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo

Theo Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, trong tổng số 27 chỉ tiêu của chương trình, đến nay có 14 chỉ tiêu đã hoàn thành; chín chỉ tiêu đang triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ.

Hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ là một triệu đồng/người từ nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động thành phố và được chuyển trực tiếp qua tài khoản của các cá nhân được hỗ trợ.

Chuẩn bị xây cầu Thượng Cát

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 5,2km. Đây là một trong 10 cầu bắc qua sông Hồng nằm trong Quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội, thực hiện trong giai đoạn 2015-2030.

Quận Hai Bà Trưng lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa ban hành văn bản về việc công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Quận yêu cầu Ủy ban nhân dân 18 phường tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến từng tổ dân phố, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường; phổ biến, tổ chức hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn dân cư để các tổ chức, các tầng lớp nhân dân tiếp cận nội dung dự thảo, tham gia ý kiến. Ủy ban nhân dân các phường tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến, gửi về Ủy ban nhân dân quận xong trước ngày 18/3/2023.

Tin mới nhận

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và theo dõi đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn thành phố năm 2023.

Giám sát đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Theo Nghị quyết này, trong năm 2023, Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm 2021-2025 của thành phố từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm giám sát thực tế.
back to top