Đoàn công tác của HĐND TP Hà Nội khảo sát thực hiện Quy tắc ứng xử tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.

Hình thành chuẩn mực văn hóa công sở

Sau hơn ba năm thực hiện, Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và QTƯX nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội đã góp phần thay đổi nếp văn hóa ứng xử, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố. Qua đó, từng bước hình thành chuẩn mực văn hóa tốt đẹp nơi công sở.

1 Trung du và miền núi Bắc Bộ 14 tỉnh, thành
2 Đồng bằng sông Hồng 11 tỉnh, thành
3 Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 14 tỉnh, thành
4 Tây Nguyên 5 tỉnh, thành
5 Đông Nam Bộ 6 tỉnh, thành
6 Đồng bằng sông Cửu Long 13 tỉnh, thành
7 Hà Nội
8 TP Hồ Chí Minh
 • Diện tích vùng: 116.898 km²
 • Dân số: 14,7 triệu
 • Vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển bền vững với nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quý, hiếm
 • Diện tích vùng: 21.278 km²
 • Dân số: 23,2 triệu
 • Quy mô kinh tế đứng thứ 2 cả nước, các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển theo hướng hiện đại, quy mô lớn.
 • Diện tích vùng: 95.860 km²
 • Dân số: 20,3 triệu
 • Vùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển với gần 2.000 km bờ biển (chiếm 60% bờ biển cả nước).
 • Diện tích vùng: 54.548 km²
 • Dân số: 6 triệu
 • Vùng có nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm, chiếm 35,7% diện tích rừng cả nước.
 • Diện tích vùng: 23.600 km²
 • Dân số: 18 triệu
 • Vùng kinh tế có quy mô lớn nhất nước, có thế mạnh kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ.
 • Diện tích vùng: 39.734 km²
 • Dân số: 17,2 triệu
 • Vùng là trung tâm sản xuất lớn nhất cả nước về nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển
Hà Nội
 • Diện tích vùng: 3.359 km²
 • Dân số: 8,4 triệu
 • Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
 • Diện tích vùng: 2.095 km²
 • Dân số: 9,2 triệu
 • Trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo.
Toạ đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện Quy tắc ứng xử tại phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Đa dạng hóa tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử

Sau hơn ba năm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của TP Hà Nội và QTƯX nơi công cộng, nhiều mặt tích cực trong ứng xử đã hình thành, đồng thời, những tiêu cực đã được hạn chế. Có được kết quả này là do TP Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp đa dạng trong tuyên truyền thực hiện QTƯX. 

back to top