Tổng quan

Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 "Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ" đến nay, trải qua 75 năm, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là dịp để mỗi người dân Việt Nam tri ân sâu sắc tới các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trọng tâm

Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 ra đời như thế nào? Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày 16/2/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh "Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ"
Tháng 6/1947 Ngày 27/7 được chọn là “Ngày thương binh toàn quốc”
Hơn 9,2 triệu người có công
Gần 1,2 triệu liệt sĩ
Gần 600.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
Trên 3.200 nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước
Hơn 4.900 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam-ASEAN
+ Theo dõi
Sri Lanka
+ Theo dõi
Quyền con người ở Việt Nam
+ Theo dõi
Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân
+ Theo dõi
Phát triển hạ tầng giao thông