Tổng quan

Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 "Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ" đến nay, trải qua 75 năm, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là dịp để mỗi người dân Việt Nam tri ân sâu sắc tới các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trọng tâm

Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 ra đời như thế nào? Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày 16/2/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh "Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ"

Tháng 6/1947 Ngày 27/7 được chọn là “Ngày thương binh toàn quốc”

Hơn 9,2 triệu người có công

Gần 1,2 triệu liệt sĩ

Gần 600.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Trên 3.200 nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước

Hơn 4.900 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
back to top