Tổng quan

Cuộc chiến đấu dũng cảm, kiên cường của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong thời kỳ lịch sử 1946-1954 đã góp phần xứng đáng vào bước phát triển có ý nghĩa quyết định trong cuộc cách mạng của toàn dân tộc, mở đường cho việc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trọng tâm

Ngày tiếp quản Thủ đô: Những ký ức hào hùng không thể quên Chi tiết

Số liệu thống kê

28/2/1946 Tưởng Giới Thạch ký với Pháp hiệp ước cho quân Pháp thay thế quân Tưởng

18/3/1946 1.200 quân Pháp được phép vào Hà Nội theo Hiệp định Sơ bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 Công nhân nhà máy điện phá máy, Hà Nội mở đầu cuộc kháng chiến

Đêm 17/2/1947 Trung đoàn Thủ đô chia làm nhiều bộ phận rút quân khỏi Hà Nội

20/7/1954 Hiệp định Geneve được ký kết

Những tên lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, sang phía Gia Lâm 16 giờ, 9/10/1954 Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thành phố

Ủy ban Quân chính thành phố và Đại đoàn 308 mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội 10/10/1954 15 giờ, lễ chào cơ mừng chiến thắc được tổ chức, Hà Nội giải phóng

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
back to top