Tổng quan

Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (One Commune One Product - OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị đầu tiên được Việt Nam triển khai trên toàn quốc từ năm 2018 tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Chương trình là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, ra đời nhằm thực hiện bền vững các tiêu chí về sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt khu vực nông thôn. Theo đó, trọng tâm chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế tại mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

Trọng tâm

OCOP- Những sản vật mang nặng giá trị văn hóa Chi tiết

Số liệu thống kê

Phấn đấu năm 2025 đạt 10.000 sản phẩm OCOP

Đọc thêm

Đến tháng 7/2022, cả nước có 8.340 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Đọc thêm

Đến hết năm 2020 63/63 tỉnh, thành phố xây dựng và phê duyệt Đề án chương trình OCOP

Đọc thêm

Đến tháng 7/2022 có 4.273 chủ thể tham gia chương trình OCOP

Đọc thêm

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước mạnh dạn khởi động và triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Đọc thêm

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam - Liên bang Nga
+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
back to top