Tổng quan

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trên cơ sở này, Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, tham gia các điều ước quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Nỗ lực của Việt Nam đã mang lại những thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Trọng tâm

Việt Nam xứng đáng với vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Chi tiết

Số liệu thống kê

Tháng 5/2009 Việt Nam tham gia Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ nhất

Ngày 12/11/2013 Việt Nam lần đầu trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với sự ủng hộ gần như tuyệt đối (184/193 phiếu), cao nhất trong số 14 nước trúng cử

Tháng 1/2014 Việt Nam chính thức là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2018

Ngày 31/12/2019 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1975 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo UPR về quyền con người chu kỳ III của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

Ngày 7/7/2022 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết năm 2022 về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam soạn thảo, đề xuất

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
+ Theo dõi
Tháng Thanh niên
+ Theo dõi
Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943
+ Theo dõi
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
back to top