Tổng quan

Kể từ khi được thành lập năm 1989 đến nay, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày càng khẳng định vai trò là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.

Trọng tâm

Việt Nam-APEC: Hợp tác vì tương lai thịnh vượng và bền vững Chi tiết

Số liệu thống kê

APEC thành lập năm 1989 21 nền kinh tế thành viên
Việt Nam gia nhập ngày 15/11/1998
Dân số khoảng 2,9 tỷ người
GDP khoảng 53.000 tỷ USD
Thương mại khoảng 24.000 tỷ USD

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
+ Theo dõi
Chống biến đổi khí hậu
+ Theo dõi
Lúa gạo Việt Nam
+ Theo dõi
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
back to top