Tổng quan

Năm 2003, Tháng Thanh niên lần đầu được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với tinh thần “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, nhằm tạo cơ hội để các bạn trẻ thể hiện nhiệt huyết, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Cuối năm 2003, Trung ương Đảng và Chính phủ đồng ý chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, bắt đầu từ năm 2004.

Trọng tâm

Rực cháy khát vọng tuổi trẻ và tinh thần cống hiến Chi tiết

Số liệu thống kê

Tháng 3 được chọn là Tháng Thanh niên

Năm 2003 Trung ương Đoàn phát động chương trình Tháng Thanh niên đầu tiên

Kể từ năm 2004 Trung ương Đảng và Chính phủ đồng ý chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên

Năm 2020 Tháng Thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên

20 Là số Tháng Thanh niên đã triển khai

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
back to top