Tổng quan

Thị trường carbon là một trong những công cụ chính sách chủ yếu để giảm phát thải khí nhà kính. Hiện nay, trên thế giới, thị trường carbon đang phát triển nhanh cả về thị phần giao dịch cũng như các tổ chức tham gia. Việt Nam cũng đã tham gia và tích cực chuẩn bị cho quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon trong nước, tiến tới hội nhập với khu vực và toàn cầu.

Trọng tâm

Những điều cần biết về thị trường carbon Chi tiết

Số liệu thống kê

978,56 tỷ USD Quy mô thị trường carbon toàn cầu (2022)

12,5 tỷ tấn Khối lượng carbon giao dịch toàn cầu (2022)

2028 Năm dự kiến Sàn giao dịch carbon tại Việt Nam chính thức vận hành

1997 Năm thông qua Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính

Gần 87% Thị phần toàn cầu năm 2022 của Thị trường carbon EU (EU ETS)

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
+ Theo dõi
Tháng Thanh niên
back to top