Tổng quan

Trải qua những năm tháng đấu tranh chống thực dân, đế quốc, cũng như trong quá trình đổi mới, hội nhập, mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung, gắn bó giữa Việt Nam và Lào được chứng minh là quy luật phát triển chung, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước và trở thành tài sản chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trọng tâm

Mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung và gắn bó Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày 22/3/1955 Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) ra đời
Ngày 5/9/1962 Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Vương quốc Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
Ngày 2/12/1975 Quốc khánh nước CHDCND Lào
Ngày 18/7/1977 Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào
Việt Nam vị trí thứ 3 trong số các nhà đầu tư tại Lào

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam-ASEAN
+ Theo dõi
Ngày Thương binh-Liệt sĩ
+ Theo dõi
Sri Lanka
+ Theo dõi
Quyền con người ở Việt Nam
+ Theo dõi
Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân
+ Theo dõi
Phát triển hạ tầng giao thông