Tổng quan

An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trọng tâm

Bảo vệ an ninh mạng vì lợi ích quốc gia và cộng đồng Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày đầu Việt Nam hòa mạng internet toàn cầu 19/11/1997
Ngày Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực 1/1/2019
Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia “lớn nhất” trên không gian mạng Hơn 75 triệu trên 100 triệu dân sử dụng internet
Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 1/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025"
Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 9.519 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
+ Theo dõi
Chống biến đổi khí hậu
+ Theo dõi
Lúa gạo Việt Nam
+ Theo dõi
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
back to top