Tổng quan

An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trọng tâm

Bảo vệ an ninh mạng vì lợi ích quốc gia và cộng đồng Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày đầu Việt Nam hòa mạng internet toàn cầu 19/11/1997

Ngày Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực 1/1/2019

Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia “lớn nhất” trên không gian mạng Hơn 75 triệu trên 100 triệu dân sử dụng internet

Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 1/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025"

Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 9.519 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam - Liên bang Nga
+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
back to top