Tổng quan

Trải qua hơn nửa thế kỷ, ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và năng động, đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế, tiến trình hợp tác ở khu vực, đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Qua hợp tác ASEAN, Việt Nam chứng minh là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm với Cộng đồng ASEAN, với khu vực và thế giới.

Trọng tâm

ASEAN - tổ chức khu vực đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và năng động Chi tiết

Số liệu thống kê

Thành lập ngày 8/8/1967
Việt Nam gia nhập ngày 28/7/1995
Số thành viên 10 quốc gia
Dân số khoảng 661 triệu người
GDP gần 3.000 tỷ USD

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
+ Theo dõi
Ngày Thương binh-Liệt sĩ
+ Theo dõi
Sri Lanka
+ Theo dõi
Quyền con người ở Việt Nam
+ Theo dõi
Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân
+ Theo dõi
Phát triển hạ tầng giao thông