Tổng quan

Trên những cương vị được giao, với tầm nhìn xa và tư duy nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tác phong sâu sát, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tìm tòi, trăn trở, bám sát thực tiễn, Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Nhà kỹ trị xuất sắc, đã có nhiều quyết sách quan trọng, cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Trọng tâm

Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Nhà kỹ trị trong công cuộc đổi mới Chi tiết

Số liệu thống kê

Sinh ngày 23/11/1922 tại tỉnh Vĩnh Long, tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi
Từ trần ngày 11/6/2008 hưởng thọ 86 tuổi
Tháng 8/1991 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (1992-1997) được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ
Từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001 Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
+ Theo dõi
Chống biến đổi khí hậu
+ Theo dõi
Lúa gạo Việt Nam
+ Theo dõi
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
+ Theo dõi
Tôn vinh phụ nữ Việt
back to top