Tổng quan

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc trong 45 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác chủ chốt và bạn bè; tranh thủ một nguồn lực quan trọng để phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Trọng tâm

Hợp tác Việt Nam và Liên hợp quốc Chi tiết

Số liệu thống kê

Liên hợp quốc thành lập Ngày 24/10/1945
Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc Ngày 20/9/1977
Thành viên của Liên hợp quốc 193
Cơ quan chính 6
Thành viên Hội đồng Bảo an 15

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam-ASEAN
+ Theo dõi
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
+ Theo dõi
Ngày Thương binh-Liệt sĩ
+ Theo dõi
Sri Lanka
+ Theo dõi
Quyền con người ở Việt Nam
+ Theo dõi
Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân