Tổng quan

Hiệp định Paris 1973 là thắng lợi tổng hợp của cuộc đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao; là đỉnh cao thắng lợi của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Văn kiện lịch sử này đánh dấu bước trưởng thành tột bậc của nền ngoại giao cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Trọng tâm

Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc Chi tiết

Số liệu thống kê

Hội nghị Paris Gần 5 năm cuộc đàm phán dài nhất, phức tạp nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

2 giai đoạn đàm phán từ tháng 5 đến 10/1968, từ tháng 11/1968 đến 27/1/1973

Ký chính thức ngày 27/1/1973 tại Paris, Pháp

4 bên ký kết Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền nam Việt Nam, Mỹ, Việt Nam Cộng hòa

Hiệp định Paris gồm 9 chương, 23 điều

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam - Liên bang Nga
+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
back to top