Tổng quan

Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11/3/1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải qua hơn 71 năm xây dựng và phát triển, Báo đã khẳng định rõ nét vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Nhân dân, liên tục đổi mới, phát triển theo hướng báo chí hiện đại, đa phương tiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông tin tới đông đảo nhân dân.

Trọng tâm

Những ký ức khó quên Chi tiết

Số liệu thống kê

11/3/1951 Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tại Chiến khu Việt Bắc
6 Số ẩn phẩm của Báo Nhân Dân: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử , báo Thời nay, Truyền hình Nhân Dân
Khoảng 220.000 bản/ngày Lượng phát hành của Nhân Dân hằng ngày
6 Số Cơ quan thường trú của Báo Nhân Dân tại nước ngoài: Thái Lan, Trung Quốc, Pháp, Lào, Campuchia, Nga
6 Số phiên bản ngữ của Nhân Dân Điện tử: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam-ASEAN
+ Theo dõi
Ngày Thương binh-Liệt sĩ
+ Theo dõi
Sri Lanka
+ Theo dõi
Quyền con người ở Việt Nam
+ Theo dõi
Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân