Tổng quan

Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11/3/1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải qua hơn 71 năm xây dựng và phát triển, Báo đã khẳng định rõ nét vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Nhân dân, liên tục đổi mới, phát triển theo hướng báo chí hiện đại, đa phương tiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông tin tới đông đảo nhân dân.

Trọng tâm

Về Kim Quan, nơi cội nguồn báo Đảng Chi tiết

Số liệu thống kê

11/3/1951 Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tại Chiến khu Việt Bắc

6 Số ẩn phẩm của Báo Nhân Dân: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử , báo Thời nay, Truyền hình Nhân Dân

Khoảng 220.000 bản/ngày Lượng phát hành của Nhân Dân hằng ngày

6 Số Cơ quan thường trú của Báo Nhân Dân tại nước ngoài: Thái Lan, Trung Quốc, Pháp, Lào, Campuchia, Nga

6 Số phiên bản ngữ của Nhân Dân Điện tử: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
back to top