Tổng quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lãnh đạo đội quân của Nhân dân Việt Nam đi qua cuộc trường chinh hơn 30 năm. Cuộc trường chinh mà ông và cả Dân tộc kiêu hãnh đi qua nhằm mục tiêu giành lại quyền độc lập dân tộc, quyền hạnh phúc cho Nhân dân. Và thắng lợi của cuộc trường chinh đã vinh danh một Dân tộc, vinh danh một vị Tướng của Nhân dân trong thế kỷ XX.

Trọng tâm

Bác Hồ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp Chi tiết

Số liệu thống kê

Sinh ngày 25/8/1911 tại Quảng Bình
Từ trần ngày 4/10/2013 tại Hà Nội
29 tuổi kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương
Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi
Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với chiến thắng ngày 7/5/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những người chỉ đạo

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hà Nội 12 ngày đêm
+ Theo dõi
Giải thưởng VinFuture
+ Theo dõi
Những công cụ quan trọng cho hợp tác biển
+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
back to top