Tổng quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lãnh đạo đội quân của Nhân dân Việt Nam đi qua cuộc trường chinh hơn 30 năm. Cuộc trường chinh mà ông và cả Dân tộc kiêu hãnh đi qua nhằm mục tiêu giành lại quyền độc lập dân tộc, quyền hạnh phúc cho Nhân dân. Và thắng lợi của cuộc trường chinh đã vinh danh một Dân tộc, vinh danh một vị Tướng của Nhân dân trong thế kỷ XX.

Trọng tâm

Bác Hồ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp Chi tiết

Số liệu thống kê

Sinh ngày 25/8/1911 tại Quảng Bình

Từ trần ngày 4/10/2013 tại Hà Nội

29 tuổi kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương

Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi

Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với chiến thắng ngày 7/5/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những người chỉ đạo

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
back to top