Tổng quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già , ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Để tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, ngày 20/10 hằng năm được chọn là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang".

Trọng tâm

Phụ nữ Việt Nam - những chặng đường vẻ vang Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày 20/10/1930 Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Năm 2010 Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hằng năm là Ngày Phụ nữ Việt Nam

30,26% Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV

26,5% Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

48,3% Là tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương

94,6% Là tỷ lệ biết chữ của nữ giới

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
back to top