Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

Sáng 9/3, trước giờ khai mạc Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). 

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII dẫn đầu Đoàn.

Đoàn đã đặt hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tiếp đó, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/3/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, với chủ đề: Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước, Đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
 Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -1
 Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -2
 Hình ảnh các đại biểu phụ nữ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -3
 Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -4
Hình ảnh các đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)