Vững vàng trong hoàn cảnh dịch bệnh
19:19 30/09/2021

Làm ăn uy tín, chú trọng chế biến sau thu hoạch; có kịch bản ứng phó với dịch theo từng giai đoạn, linh động chuyển đổi… chính là cách để những doanh nghiệp (DN) xuất khẩu giữ được mạch sản xuất, có thêm hợp đồng từ đối tác nước ngoài.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế
20:27 05/10/2020

Trong giai đoạn 2016 - 2019 và dự báo năm 2020, kinh tế TP Hồ Chí Minh duy trì và đạt tốc độ tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được cải thiện theo hướng tích cực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố sẽ đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng.

Ðẩy mạnh hợp tác thương mại giữa các địa phương
02:01 29/09/2020

TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hợp tác thương mại (HTTM) với các tỉnh, thành phố trên cả nước trên cơ sở phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhằm tìm kiếm nguồn hàng hóa ổn định, bảo đảm chất lượng để cung cấp cho thị trường thành phố. 

Thúc đẩy nông nghiệp thông minh
20:23 28/05/2020

Phát triển nông nghiệp thông minh (NNTM) là chìa khóa giúp Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía nam tiếp tục thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để làm được điều này, vẫn còn nhiều trở ngại cần sớm được tháo gỡ…

Doanh nghiệp vượt khó
19:41 18/05/2020

Đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp (DN) tìm cách chuyển đổi sản phẩm, sáng tạo các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều DN đã có sự chuyển mình tích cực, bước đầu gặt hái thành công ngoài mong đợi…

Tín hiệu lạc quan từ dòng vốn FDI
21:08 07/05/2020
Trong những tháng đầu năm, TP Hồ Chí Minh mặc dù phải gồng mình để đối phó với dịch Covid-19 nhưng trong hoạt động thu hút đầu tư từ nguồn vốn FDI vẫn đạt được những kết quả tích cực. Kết quả này một lần nữa khẳng định quyết tâm của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, cũng như niềm tin của các doanh nghiệp (DN) nước ngoài khi chọn đầu tư tại thành phố.
Bình Chánh xây dựng nông thôn mới
22:05 27/04/2020

Năm nay, huyện Bình Chánh phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn nâng chất theo tiêu chí đặc thù của TP Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo tiền đề nâng cao thu nhập đời sống của người dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tận dụng cơ hội để phát triển ngành lương thực, thực phẩm
22:05 27/04/2020

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng với tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua là 8,4% một năm. Tuy nhiên, ngành cũng đang đối mặt với những thách thức, đòi hỏi các doanh nghiệp, cũng như các ban, ngành cần cải thiện để ngành nâng cao sức cạnh tranh, khai thác hết tiềm năng sẵn có.

Tái cơ cấu nông nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ sinh học
22:30 19/12/2019
Là địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển công nghệ sinh học (CNSH), TP Hồ Chí Minh xác định đây là một trong những đòn bẩy để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) không chỉ cho thành phố mà cả khu vực phía nam. Mục tiêu trong thời gian tới, thành phố tiếp tục phấn đấu sản xuất nông nghiệp theo hướng đặc thù, trong đó lấy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, CNSH làm nền tảng.
Quản lý an toàn thực phẩm cần sự chính quy
20:29 14/11/2019
Là mô hình thí điểm đầu tiên trong cả nước, nhưng chỉ trong ba năm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Hồ Chí Minh đã là “người gác cửa” đáng tin cậy cho sức khỏe hàng triệu người dân thành phố…