An dân để chống dịch hiệu quả

- Nghe nói thành phố đang ráo riết triển khai gói hỗ trợ lần thứ ba giúp những người gặp khó khăn do đại dịch?

- Không phải là nghe nói nữa mà chính thức triển khai trong tuần nầy. Gói lớn nhứt từ trước tới giờ và...

- Và chi nữa, anh Ba?

- Chuyển thẳng vô tài khoản người được nhận. Bảo đảm nhanh, chính xác, đúng đối tượng.

- Làm được vậy sao?

- Sao lại  không? Việc đó có khó khăn chi đâu. Nhưng chuyện nầy mới đặc biệt nè...
- Là chi?

- Hỗ trợ theo đầu người thay vì theo hộ gia đình như  trước đây và chi cho cả người sống phụ thuộc vào người mất thu nhập.

- Vậy ai gặp khó đều có hỗ  trợ?

- Chính xác.

- Làm vậy rất chi là hay đó, anh Ba.

- Ý của chú mầy là...?

- Là phải an dân thì mới góp phần chống dịch hiệu quả. Anh Ba có biết vì sao tổ 41, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức đang từ vùng đỏ nhanh chóng chuyển sang vùng xanh không?

- Đương nhiên là không rồi.

- Khu phố đó phần đông là buôn bán nhỏ, lao động tự do, việc phải ở trong nhà nhiều ngày là một thách thức rất lớn về sinh kế. Vì thế, bên cạnh việc thực  hiện nghiêm giãn cách xã hội thì khu phố...

- Tập trung hỗ trợ, lo đồ ăn, thức uống cho những hộ khó khăn để họ yên tâm phòng, chống dịch?

- Chính xác! Từ hồi bùng phát dịch tới nay, ở khu phố tuân thủ 5K rất chi là nghiêm. 14 ngày qua, khu phố không có F0, trở lại là vùng an toàn. Bài học nhỏ ở đây là để chuyển từ vùng đỏ thành vùng xanh bắt đầu từ việc an dân.

Thành phố ra gói hỗ trợ lớn vào lúc này chắc là cũng với ý: an dân để góp phần chống dịch hiệu quả!.

Tư Búa