[Infographic] Thêm 4 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao

NDO - Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Trung ương năm 2024 đã công nhận mới 4 sản phẩm OCOP 5 sao vào tháng 6 vừa qua. Đó là các sản phẩm: Bánh đậu xanh Rồng vàng Hoàng Gia, vải thiều Lục Ngạn, sầu riêng cấp đông Chánh Thu và bún bò Huế gia vị hoàn chỉnh YesHue.
[Infographic] Thêm 4 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao ảnh 1