[Infographic] Một số chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên thế giới

[Infographic] Một số chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên thế giới

NDO - Phong trào "Mỗi làng một sản phẩm (One Village One Product - OVOP)" bắt đầu được khởi xướng ở tại tỉnh Oita, Nhật Bản vào năm 1979. Từ đó, Phong trào OVOP đã lan tỏa và được triển khai thực hiện ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
[Infographic] Một số chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên thế giới ảnh 1