[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam

NDO - Hiệp định Paris được ký kết là thắng lợi của cuộc đấu tranh trên mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao của Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi của phong trào đấu tranh vì hòa bình cho Việt Nam của nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Pháp.

Chính phủ Pháp rất hoan nghênh việc Việt Nam đề nghị chọn Paris làm địa điểm đàm phán và đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán kéo dài từ năm 1968 đến lúc ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27/1/1973.

Trong suốt 5 năm diễn ra cuộc đàm phán và kể cả sau khi Hiệp định Paris được ký kết, các lực lượng nhân dân Pháp đã thường xuyên tiến hành các cuộc mít-tinh, biểu tình, hội họp để ủng hộ cuộc đấu tranh vì hòa bình của nhân dân Việt Nam cả trên bàn đàm phán và trên chiến trường.

Trong phong trào ủng hộ Việt Nam khi đó, Đảng Cộng sản Pháp đã dành cho phái đoàn của Việt Nam sự ủng hộ và hỗ trợ hết lòng. Đảng Cộng sản Pháp đã chuyển toàn bộ Trường chính trị trung ương Maurice Thorez đi nơi khác để lấy địa điểm cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sử dụng trong 5 năm và huy động cả một đội ngũ đến chăm lo cho phái đoàn từ lái xe, nấu ăn, bảo đảm an ninh...

Báo chí cánh tả nói riêng và báo chí Pháp nói chung cũng theo dõi sát sao cuộc đàm phán, đăng các bài phản ánh, phân tích ủng hộ lập trường có lý, có tình của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa.

[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam ảnh 1

Gian trưng bày của Việt Nam tại Hội báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp tháng 9/1969. Tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động phản đối chiến tranh và ủng hộ nhân dân Việt Nam giành lại hòa bình, thống nhất đất nước.

[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam ảnh 2

Quần chúng Pháp biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ảnh chụp tại Bastille, Paris, ngày 8/5/1971.

[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam ảnh 3

Nhân dân thành phố Versailles (ngoại ô Paris) biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh lập, lại hòa bình ở Việt Nam, tháng 2/1972.

[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam ảnh 4

Biểu tình ủng hộ Việt Nam ở Bastille, Paris, ngày 8/5/1972.

[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam ảnh 5

Áp-phích với dòng chữ "Những chiến công vang dội của nhân dân Việt Nam" tại Hội báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, tháng 9/1972.

[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam ảnh 6

Nhân dân lao động Pháp tổ chức tuần hành phản đối đế quốc Mỹ ném bom miền bắc Việt Nam và bày tỏ tình đoàn kết với phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam tại Hội nghị Paris, năm 1972.

[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam ảnh 7

"Hòa bình cho Việt Nam" là khẩu hiệu của nhân dân Pháp trong những ngày diễn ra Hội nghị Paris, năm 1972.

[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam ảnh 8

Biểu tình phản đối chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam của các tầng lớp nhân dân Pháp trong những ngày diễn ra Hội nghị Paris, năm 1972.

[Ảnh] Chính giới và dư luận Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam ảnh 9

Kiều bào và các bạn Pháp đón hai phái đoàn của Việt Nam sang Paris, ngày 26/1/1973, để ký Hiệp định Paris.

back to top