[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973

NDO - Ngày 27/1/1973 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với kiều bào ở Pháp. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con và bạn bè Pháp đã có mặt ở Trung tâm Hội nghị quốc tế Kléber để chào đón hai đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam.
[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 1

Đường phố gần Trung tâm Hội nghị quốc tế Kléber chật kín người vẫy cờ chào đón hai đoàn đám phán của Việt Nam. (Ảnh: Lê Xuân Tấn)

[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 2

Khung cảnh bên ngoài Trung tâm Hội nghị quốc tế Kléber trong lúc chờ đón hai đoàn đàm phán của Việt Nam. (Ảnh: Lê Xuân Tấn)

[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 3

Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi ký Hiệp định Paris. (Ảnh: Lê Xuân Tấn)

[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 4

Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam sau khi ký Hiệp định Paris. (Ảnh: Lê Xuân Tấn)

[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 5

Bạn bè Pháp chúc mừng Hiệp định Paris được ký kết để chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. (Ảnh: Lê Xuân Tấn)

[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 6
Bạn bè Pháp chúc mừng Hiệp định Paris được ký kết để chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. (Ảnh: Lê Xuân Tấn)
[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 7

Cờ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền nam Việt Nam tung bay trên đường phố Paris. (Ảnh: Lê Xuân Tấn)

[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 8

Kiều bào đến nơi lưu trú của phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam ở thành phố Verrières-le-Buisson, ngoại ô Paris, để chúc mừng sau khi Hiệp định Paris được ký kết. (Ảnh: Lê Xuân Tấn)

[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 9

Kiều bào tổ chức mít-tinh ở Nhà hát Maubert-Mutualité, ngày 27/1/1973, để chúc mừng Hiệp định Paris được ký kết. Sự kiện có sự tham gia của đại diện hai đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam. (Ảnh: Lê Xuân Tấn)

back to top