[Infographic] 8 nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris 1973

NDO - Hiệp định Paris không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà còn đi vào lịch sử cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, tự do, tiến bộ và công lý.
[Infographic] 8 nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris 1973 ảnh 1
back to top