Tổng quan

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Lũ lụt, hạn hán nghiêm trọng, xâm nhập mặn, sạt lở đất, và nhiều thiên tai khác đã và đang gây trở ngại cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các thiên tai mang tính cực đoan đã xảy ra nhiều hơn, gây thiệt hại nhiều hơn về người và ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế. Để chủ động phòng, chống và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cần có một chiến lược dài hạn, mang tầm vĩ mô, nhất là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và cuộc chiến chống lại thiên tai phải bền bỉ và không ngừng nghỉ.

Trọng tâm

Thiên tai bất thường đã trở nên bình thường Chi tiết

Số liệu thống kê

Từ năm 1990 đến 2010 74 trận lũ
20 năm qua hơn 13.000 người thiệt mạng
20 năm qua hơn 6,4 tỷ USD thiệt hại kinh tế
Đến năm 2025 giảm 30% thiệt hại về người
Đến năm 2030 giảm 50% thiệt hại về người

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hoàng Thành Thăng Long - Di sản vô giá
+ Theo dõi
Tết Trung thu
+ Theo dõi
Mùa thu lịch sử
+ Theo dõi
Kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử
back to top