Cách chương trình hợp tác của Trung tâm khuyến nông và các đơn vị khác của Bộ góp phần tăng hiệu quả công tác khuyến nông. ( Ảnh minh họa).

Tăng cường hiệu quả trong hoạt động khuyến nông

Nhằm gắn kết chương trình khuyến nông với phát triển các vùng nguyên liệu theo hình thức liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức hợp tác của nông dân, mới đây, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ký kết chương trình hợp tác với nhiều đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tăng cường hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.