Kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)

Tổng quan

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nỗ lực không ngừng trong công tác chuyển đổi số để hướng đến xây dựng chính phủ điện tử, xã hội số. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện hai “đại dự án” mang ý nghĩa chiến lược gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử.  Hiện tại, với vai trò là lực lượng nòng cốt, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang ngày đêm thực hiện các phần việc để bảo đảm tiến độ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Trọng tâm

Chặng đường kiến tạo Chính phủ điện tử của lực lượng Công an nhân dân Chi tiết

Số liệu thống kê

Chính phủ điện tử đặc trưng bởi “4 không”
Cuối năm 2022 chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
Trước 1/7/2021, cấp đủ 50 triệu căn cước công dân
Huy động hơn 73.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Dự án
Huy động 61.000 cán bộ, chiến sĩ cập nhật CSDL hằng ngày

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam-Cuba
+ Theo dõi
Hoàng thành Thăng Long - Di sản vô giá
+ Theo dõi
CUỘC CHIẾN VỚI THIÊN TAI
+ Theo dõi
Tết Trung thu
+ Theo dõi
Mùa thu lịch sử
back to top