Nền tảng cho tương lai

Nền tảng cho tương lai

NDO - Có thể nói, việc hình thành Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân điện tử, định danh điện tử chính là các dấu mốc lịch sử trong công cuộc chuyển đổi số của lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, hệ thống Định danh và xác thực điện tử mang tính “nền tảng” “gốc rễ” của Chính phủ điện tử.

Bộ Công an cho biết, căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8/11/2021 về quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, hệ thống Định danh và xác thực điện tử được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc quản lý của các Bộ, ban, ngành để tra cứu, xác thực thông tin công dân.

Do đó, khi cá nhân, tổ chức đăng ký định danh điện tử với cơ quan Công an sẽ được xác thực danh tính từ các nguồn cơ sở dữ liệu nêu trên. Hệ thống Định danh và xác thực điện tử sử dụng các phương pháp xác thực nhiều yếu tố, có giải pháp mã hóa bảo vệ thông tin định danh cá nhân.

Nền tảng cho tương lai ảnh 1

Làm Căn cước công dân cho người dân tại Hà Nội.

Thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ quan chức năng có thể xác định chính xác một cá nhân hay một tổ chức là duy nhất trong hệ thống định danh và trên môi trường điện tử; Bảo đảm quyền riêng tư và kiểm soát thông tin cá nhân trên môi trường điện tử; Bảo đảm truy cập an toàn trong các giao dịch điện tử; Bảo đảm truy cập an toàn và thuận tiện trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Hệ thống Định danh và xác thực điện tử được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tra cứu, xác thực thông tin công dân

Việc cấp định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Đó là ra một nguồn xác thực thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, tin cậy, xây dựng môi trường giao dịch điện tử minh bạch, tin cậy.

Tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp trao đổi, tiếp xúc, thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước được nhanh chóng, dễ dàng, không tốn nhiều nguồn lực, minh bạch, rõ ràng nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Thông tin cá nhân, tổ chức được cung cấp từ hệ thống định danh và xác thực điện tử là thông tin thống nhất và cập nhật mới nhất, kịp thời. Phát triển hệ thống định danh và xác thực điện tử góp phần điện tử hóa công tác quản lý nhà nước, quản lý dữ liệu công dân thống nhất giữa các cơ quan nhà nước.

Nền tảng cho tương lai ảnh 2

Phát triển hệ thống định danh và xác thực điện tử góp phần điện tử hóa công tác quản lý nhà nước, quản lý dữ liệu công dân thống nhất giữa các cơ quan nhà nước

Bên cạnh đó, định danh và xác thực điện tử góp phần phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo các cấp.

Hiện tại, Hệ thống Định danh và xác thực điện tử đã thử nghiệm kết nối thành công với: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để xác thực thông tin Bảo hiểm Y tế; Tổng Cục đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) để xác thực thông tin Giấy phép điều khiển phương tiện. Đang hoàn thiện kết nối với cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện để xác thực thông tin đăng ký xe.

Trong thời gian sắp tới, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh kết nối với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ban, ngành như các Ngân hàng, Cục Viễn thông (Bộ thông tin và truyền thông)… đồng thời khẩn trương hoàn thiện các kết nối thử nghiệm để chính thức khai thác, sử dụng.

back to top