Nỗ lực hơn nữa, triển khai nhanh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06

Chiều 12/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

Cùng dự có: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà. Phiên họp và Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu ý kiến khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số được cả thế giới hiện nay tích cực thực hiện; chúng ta nhận thức chuyển đổi số là việc làm mới, khó, nhạy cảm, đòi hỏi phải có nguồn lực, trí tuệ, thời gian và các điều kiện cần thiết khác. Đảng, Nhà nước ta đã chỉ đạo, lãnh đạo và đưa chuyển đổi số vào cả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để triển khai; sau đó, Chính phủ và các bộ, ngành; đặc biệt, Bộ Công an đã tích cực triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để làm tốt công việc này cần phải ứng dụng khoa học công nghệ, nguồn lực tài chính, con người cho công việc này; đồng thời phải có chủ trương, kế hoạch, dự án, con người làm các công việc này. Thời gian qua, chúng ta đã triển khai tích cực để phục vụ con người. Trong quá trình phát triển đất nước, chúng ta luôn lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, nguồn lực, động lực cho sự phát triển.

Nỗ lực hơn nữa, triển khai nhanh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06 ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

Theo Thủ tướng, để phục vụ con người, chúng ta phải có các dữ liệu, tham số của con người, trên cơ sở đó, tiến hành cải cách thủ tục hành chính, nâng cao môi trường cạnh tranh, khả năng cạnh tranh quốc gia. Từ chủ trương, kế hoạch, dự án, bố trí nguồn lực, con người để thực hiện chương trình này được thực hiện bài bản, tích cực.

Chúng ta có cơ sở dữ liệu dân cư tương đối tốt, triển khai nhanh, “đi sau, về trước” so nhiều nước, nhờ đó triển khai nhanh, tất nhiên phải cần hoàn thiện hơn nữa, từ đó xác định cơ sở dữ liệu là trung tâm, quan trọng, cấp bách. Chúng ta muốn phục vụ con người tốt phải có cơ sở dữ liệu tốt và chúng ta đang triển khai đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Nỗ lực hơn nữa, triển khai nhanh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06 ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến khai mạc.

Thủ tướng nêu rõ, tại sự kiện này, chúng ta đánh giá lại 6 tháng qua đã làm được gì, chưa làm được gì, nêu nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, từ đó rút bài học kinh nghiệm, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa thời gian tới đây. Năm nay là năm dữ liệu, do đó, các bộ, ngành, địa phương nào cũng phải cơ sở dữ liệu, nhưng chúng ta tích hợp để điều hành tốt, nhưng cũng phải phát triển cơ sở dữ liệu của từng bộ, ngành, địa phương.

Qua quá trình triển khai thì cần rút ra cái gì vướng mắc về thể chế, chủ trương, nguồn lực, từ đó mới đánh giá lại cần phải làm gì trong thời gian tới để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của chuyển đổi số, gắn với Đề án 06; qua đó giảm bớt thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, chống tham nhũng tiêu cực, nhất là tham nhũng vặt. Chúng ta phải nêu khó khăn, vướng mắc, giải pháp để làm tốt hơn. 6 tháng qua đã có bước tiến quan trọng, 6 tháng tới đây phải làm tốt hơn. Năm 2023 phải có kết quả cao hơn năm 2022, đó là tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, chuyển đổi số phải đi trước, đi sớm.

Thủ tướng đề nghị thời gian hội nghị không nhiều, do đó các đại biểu đi thẳng vào vấn đề, chia sẻ bài học hay, kinh nghiệm quý, nhất là nêu vướng mắc, thời gian tháo gỡ bao lâu có bước đi, lộ trình cụ thể. Thủ tướng hy vọng sau hội nghị này, công tác chuyển đổi số cũng như triển khai Đề án 06 sẽ có bước chuyển tích cực.

* Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử: xác định năm 2023 là năm hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới; khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt, được thể hiện bằng 3 Chỉ thị, 1 Công điện, 7 Nghị quyết. Tổ Công tác triển khai Đề án của Chính phủ tiếp tục phát huy vai trò thường trực, đôn đốc, thúc đẩy các nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, được thể hiện bằng 11 Thông báo của Văn phòng Chính phủ và 5 Kết luận của đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác hàng tháng với tổng số 175 nhiệm vụ.

Đối với 3 Chỉ thị, 1 Công điện, 7 Nghị quyết, 16 Thông báo, có 175 nhiệm vụ, gồm 24 nhiệm vụ chung, 124 nhiệm vụ cụ thể, 27 nhiệm vụ của địa phương. Đã hoàn thành 64 nhiệm vụ, chưa hoàn thành 24 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 23 nhiệm vụ, đang triển khai 64 nhiệm vụ. Kết quả nổi bật như sau:

Nhóm tiện ích giải quyết thủ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 8/4/2023 chỉ đạo các bộ, ngành tập trung tổ chức thực hiện 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan.

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Đến nay, các đơn vị đã rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa được 388/1.146 thủ tục hành chính, đạt 34%.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Có 6 bộ, ngành và 11 địa phương tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt cao (trên 90%),

Đối với việc thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 6/12/2021 của Chính phủ: Có 15 bộ, cơ quan và 62/63 địa phương đã hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử, đạt 92,77%. Có 6 bộ và 26/63 địa phương xác nhận đã hoàn thành xây dựng chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Về dịch vụ công: Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.409 dịch vụ công trực tuyến; có hơn 7,77 triệu tài khoản (tăng hơn 3,8 lần so cùng kỳ năm 2022); hơn 212 triệu hồ sơ đồng bộ (tăng 1,76 lần so cùng kỳ năm 2022); hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích (tăng 3 lần so cùng kỳ năm 2022); 17,72 triệu hồ sơ trực tuyến (tăng 4,4 lần so cùng kỳ năm 2022); hơn 10,98 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 6,056 nghìn tỷ đồng (tăng 3 lần so cùng kỳ năm 2022); hơn 315 nghìn cuộc gọi tới tổng đài.

Đối với 53 dịch vụ công thiết yếu: Văn phòng Chính phủ đã phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan tích hợp, cung cấp 25/25 dịch vụ công theo Đề án số 06 và 10/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg trên Cổng Dịch vụ công quốc gia... Giá trị mang lại: hằng năm, tiết kiệm cho nhà nước 2.505 tỷ đồng. Tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, tiết kiệm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, hạn chế việc phải kiểm tra xác minh. Cắt giảm dần cán bộ tiếp dân, giảm tình trạng gặp gỡ trực tiếp, loại bỏ dần tình trạng “tham nhũng vặt”.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cung cấp 67.391 chứng thư số cho các bộ, ngành, địa phương để sử dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thông tin điện tử các cấp.

Về phát triển kinh tế, xã hội: Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành kết nối 100% dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt mức độ 4. Tính đến hết tháng 6/2023, 94,21% khách hàng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với số tiền tương ứng trên 98,02% số thu tiền điện. Giảm chi phí cho khách hàng, tiết kiệm chi phí in ấn, bảo quản, lưu trữ tài liệu với gần 20 triệu trang hồ sơ/năm về dịch vụ và hợp đồng mua bán điện; 760 triệu trang giấy/năm cho việc in hóa đơn.

Bộ Công an tiếp tục ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực, như: Ngân hàng (làm sạch 41 triệu dữ liệu thông tin khách hàng; ứng dụng CCCD gắn chip điện tử, xác thực chính xác người tham gia giao dịch, sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ ATM, tiết kiệm tiền in thẻ, khoảng 50.000 đồng/thẻ); Viễn thông (Cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu 102 triệu yêu cầu cho 3 nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone, giúp chuẩn hóa thông tin thuê bao, tổ chức thu phí xác thực khoảng 150 tỷ đồng từ các đơn vị sử dụng dịch vụ, nộp ngân sách nhà nước 70%); Y tế (tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế thay thế bằng thẻ CCCD gắn chip triển khai tại 12.455 cơ sở khám chữa bệnh, đạt 97%, tiết kiệm tiền in thẻ BHYT giấy với số tiền 24,7 tỷ đồng)…

Trước giờ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã tham qua triển lãm thành tựu về những ứng dụng chuyển đổi số trong triển khai Đề án 06. Triển lãm quy tụ một số đơn vị lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin như VNPT, FPT, Viettel…

Nỗ lực hơn nữa, triển khai nhanh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06 ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian triển lãm của Tập đoàn FPT, nghe đại diện Bộ Công an và FPT giới thiệu về những ứng dụng công nghệ mới trong triển khai Đề án 06, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung.

Tại Hội nghị, Tập đoàn FPT là một trong những đơn vị tham dự và trình bày sáng kiến đồng hành cùng Chính phủ, địa phương đưa đề án đi vào đời sống. Lãnh đạo FPT đề xuất xây dựng và phát huy sức mạnh của cơ sở dữ liệu ở các tỉnh, thành phố. Từ đó, giúp lãnh đạo tỉnh, thành phố chỉ đạo tức thời bằng dữ liệu thời gian thực, nâng cao năng lực của chính quyền trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tập đoàn FPT cho biết, sau thời gian Đề án 06 thực thi, nhiều thành tựu vững chắc được Chính phủ triển khai, ban hành, đi vào cuộc sống trên nền tảng dữ liệu Quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng. Dữ liệu là nền tảng quan trọng nhất của chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, cơ sở dữ liệu là trái tim, các cơ sở dữ liệu địa phương là mạch máu. Trái tim đập giúp máu lưu thông. Những mạch máu cũng nuôi trái tim khỏe mạnh. Vì vậy, cần đưa ra được chỉ đạo tức thời bằng dữ liệu - giống như trái tim đập không nghỉ.

FPT đề xuất xây dựng mô hình hạ tầng công nghệ thông tin cấp tỉnh/thành phố giúp các lãnh đạo chỉ đạo tức thời bằng dữ liệu thời gian thực. Trong quá trình xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cấp tỉnh, thành phố, FPT đề xuất thành lập đơn vị Trung tâm điều hành thông minh như một đơn vị hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân. Tại đây, kho dữ liệu tích hợp địa phương đóng vai trò thu thập, tích hợp và khai thác dữ liệu tạo nên nguồn tài nguyên khổng lồ cho quá trình chuyển đổi số theo nguyên tắc: đúng - đủ - sạch - sống. Hệ thống cơ sở dữ liệu được tích hợp, liên thông đa dạng từ nhiều nguồn như: Hệ thống thông tin chính quyền điện tử, hệ thống thông tin các chuyên ngành như y tế, giáo dục, giao thông,... liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia. Danh mục dữ liệu sẽ được đồng bộ chính xác, nhất quán, giúp lãnh đạo có thể nhanh chóng nắm bắt dữ liệu và chỉ đạo tức thời.

Trong khuôn khổ triển lãm, đại diện Bộ Công an cũng giới thiệu về mô hình của FPT là thí dụ điển hình về xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung. Theo đó, doanh nghiệp cùng với chính phủ tìm ra điểm cốt lõi khi phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, từ đó xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp sự phát triển vùng miền, phù hợp sự phát triển của dữ liệu để tránh đầu tư dư thừa. Cần có sự đồng bộ, tránh tình trạng nhiều doanh nghiệp cùng triển khai tại một địa phương nhưng không phù hợp, dữ liệu cát cứ, không không bộ. FPT là một trong những doanh nghiệp đồng lòng với Chính phủ, địa phương để xây dựng hạ tầng chuẩn theo cứ điểm của từng vùng miền.

Cùng với đó, FPT đề xuất mô hình hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ số - Chuyển đổi số - Thành phố Thông minh. Mô hình điều hành dựa trên dữ liệu để giải quyết điểm nghẽn trong bài toán dữ liệu cát cứ, chồng chéo, chưa liên thông đồng bộ từ quốc gia tới địa phương…

Phát biểu ý kiến kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu, đòi hỏi khách quan, do đó chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa, vượt qua rào cản, điểm nghẽn, tư duy bảo thủ và đột phá hơn nữa vì mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, quốc gia, góp phần phát triển quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho tăng trưởng tốt hơn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.

Cần tập trung 4 ưu tiên: phát triển cơ sở dữ liệu là tài nguyên của đất nước, vừa cần thiết, vừa cấp bách; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; phát triển các nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an toàn thông tin. Thủ tướng nhấn mạnh, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất, tài chính, con người; tập trung cho cải cách, xây dựng thể chế mang tính cạnh tranh cao hơn, tháo gỡ những nút thắt, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thủ tướng nêu rõ, kinh tế số là động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước; xã hội số là xã hội nền tảng của Việt Nam; văn hóa số góp phần cấu thành văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam; phải hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, phải triển khai một cách nhân văn, hợp lòng dân, được nhân dân ủng hộ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho sự phát triển; huy động nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp bài bản, có lớp lang, làm đến đâu chắc đến đó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Việc hình thành Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ Công an chủ trì xây dựng là một giải pháp quan trọng thúc đẩy hình thành, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia trong tương lai.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai Đề án 06 nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung; nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới. Xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh triển khai một số cơ chế thí điểm, thử nghiệm quan trọng để mở rộng trong thời gian tới; nâng cao tinh thần tích cực, chủ động trong vấn đề này; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, với phương châm “chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, mang tính chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt việc đó, không thể chung chung được”; đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải nỗ lực cao hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các bộ, ngành địa phương sớm triển khai xây dựng hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá công tác chuyển đổi số quốc gia ở cấp quốc gia, cấp bộ, ngành và địa phương. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ sớm triển khai xây dựng hệ thống giám sát theo dõi, đánh giá, đôn đốc việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến dân cư để mang lại lợi ích cho người dân, truyền cảm hứng cho nhân dân thực hiện chuyển đổi số…

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và Đề án 06 nói riêng với phương châm một văn bản điều chỉnh nhiều văn bản khác, gọn, rõ, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra; thể chế phải đi trước một bước để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia nhanh hơn, bền vững hơn. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan theo hướng đẩy mạnh sử dụng, phát triển nền tảng định danh điện tử VNeID. Tiếp tục chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, cố gắng hoàn thành trong tháng 7 hoặc 8/2023; cập nhật, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0), hoàn thành trong quý III này.

Giao Bộ Công an sớm nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành hoàn thành thực thi 19 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan quản lý dân cư và rà soát sửa đổi văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ cư trú, làm cơ sở cho địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện. Việc sửa đổi cần phải đơn giản hóa giấy tờ, thông tin người dân phải khai nộp, nhưng phải bảo đảm thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong khai thác dữ liệu công dân phù hợp với các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thủ tướng nghiêm cấm các Bộ trưởng, Trưởng ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí của người dân, doanh nghiệp…

Nghiêm cấm các Bộ trưởng, Trưởng ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí của người dân, doanh nghiệp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động; tổ chức triển khai 2 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí trên địa bàn toàn quốc với tinh thần vừa làm, vừa hoàn thiện, nâng cấp.

Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả (hoàn thành trong quý III/2023).

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với các Cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong một số lĩnh vực. Phấn đấu đến cuối năm 2023 có ít nhất 20 triệu người dân sử dụng nền tảng VNeID với ít nhất 10 ứng dụng, tăng trưởng 3-5%/tháng; đẩy mạnh làm giàu thông tin, tích hợp các tiện ích thiết yếu lên ứng dụng VneID bằng cách cho phép người dân được cập nhật dữ liệu cá nhân lên hệ thống và xác thực; sớm nghiên cứu, thí điểm tại một số đô thị loại 3 (quy mô dưới 300 nghìn dân, ít biến động dân cư, có dân trí cao, thu nhập cao hơn bình quân cả nước…) để triển khai đồng bộ ứng dụng VNeID từ làm giàu dữ liệu và triển khai ứng dụng quản lý xã hội và tiện ích cho người dân (tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng…; tiện ích cho người dân như lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, giấy khai sinh, kết hôn, ly hôn, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tiện ích cho nhóm đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, người có công…).

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Công an tập trung triển khai các giải pháp về đồng bộ dữ liệu thuế, sử dụng căn cước công dân, định danh điện tử là mã số thuế và định danh trong các giao dịch điện tử để nâng cao hiệu quả thu thuế, phấn đấu thu đúng, thu đủ, kịp thời. Phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh kết nối hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí, siêu thị, trung tâm thương mại…

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm tạo ra những giá trị mới; đẩy mạnh bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng luật pháp; huy động nguồn lực cho chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, bố trí nguồn lực ngân sách phù hợp; các bộ, ngành, địa phương cũng phải chủ động, bố trí nguồn lực thực hiện.

Tăng cường hợp tác quốc tế. Nghiên cứu tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm các nước trên thế giới về chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, quản lý dân cư, xây dựng, tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu lớn để vận dụng thực hiện phù hợp. Đẩy mạnh truyền thông tạo đồng thuận xã hội; tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 bao trùm, toàn diện.