Giải đáp một số băn khoăn về căn cước công dân

NDO - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), trong đó có những điểm quy định mới. Điều này dẫn đến một số băn khoăn, thắc mắc của công dân bởi thực tế, nhiều người vẫn sử dụng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân gắn chip trong giao dịch. Như vậy có phải làm lại căn cước công dân theo mẫu mới sửa đổi? Nếu không làm thì có ảnh hưởng gì tới giao dịch không?
0:00 / 0:00
0:00
Căn cước công dân gắn chip. (Ảnh minh họa)
Căn cước công dân gắn chip. (Ảnh minh họa)

Trước sự băn khoăn này, Bộ Công an cho biết: Dự thảo Luật quy định chuyển tiếp theo hướng chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Cơ quan quản lý Nhà nước không được quy định các thủ tục về thay đổi, điều chỉnh thông tin liên quan đến chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong các giấy tờ đã cấp.

Hiện nay về cơ bản, Bộ Công an đã cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân cho người đủ điều kiện cấp thẻ nên việc quy định thời hạn hết giá trị sử dụng của chứng minh nhân dân cơ bản không tác động đến công dân.

Quy định này sẽ hạn chế việc tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân cũ, có tính bảo mật không cao bằng thẻ căn cước công dân và không có nhiều tiện ích; thúc đẩy người dân thay đổi thói quen bằng việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.

Việc thay đổi mẫu thẻ căn cước công dân (sau khi Luật có hiệu lực thi hành) không tác động đến những người đã được cấp thẻ căn cước công dân hiện nay; những thẻ căn cước công dân đã được cấp vẫn có giá trị đến hết thời hạn sử dụng được ghi trong thẻ (không tác động đến các thẻ căn cước công dân đã cấp).

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), phần quê quán được ghi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú. Nếu trường hợp người dân thay đổi nơi ở, có ảnh hưởng đến công tác quản lý con người của các cơ quan chức năng không?

Với băn khoăn này, Bộ Công an khẳng định: việc thay đổi thông tin nơi thường trú thành nơi cư trú, thay đổi thông tin quê quán thành nơi đăng ký khai sinh để bảo đảm thuận lợi cho công dân trong quá trình cấp, sử dụng thẻ căn cước công dân. Thí dụ, đối với mẫu thẻ căn cước công dân cũ, công dân bắt buộc phải có thông tin về nơi đăng ký thường trú mới được cấp thẻ căn cước công dân.

Quy định mới giúp cho công dân không có đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vẫn được cấp thẻ căn cước công dân. Khi công dân có sự thay đổi thông tin sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do vậy cơ quan quản lý căn cước công dân hoàn toàn có thể quản lý được công dân.

Việc thay đổi mẫu thẻ căn cước công dân (sau khi Luật có hiệu lực thi hành) không tác động đến những người đã được cấp thẻ căn cước công dân hiện nay; những thẻ căn cước công dân đã được cấp vẫn có giá trị đến hết thời hạn sử dụng được ghi trong thẻ (không tác động đến các thẻ căn cước công dân đã cấp).

Về câu hỏi việc lược bỏ vân tay của ngón trỏ trái, ngón trỏ phải và đặc điểm nhận dạng phía sau thẻ có gây khó khăn, bất cập trong công tác quản lý công dân hay không? Khi bỏ các dữ liệu trên, sẽ quản lý công dân như thế nào?

Bộ Công an khẳng định, những thông tin về vân tay, đặc điểm nhận dạng không được thể hiện trên bề mặt thẻ, tuy nhiên vẫn sẽ được quản lý trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân (chip điện tử). Việc lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước công dân để bảo đảm tính riêng tư cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước công dân.

Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể khai thác thông tin trong chip điện tử thông qua các phương tiện nghiệp vụ, không phát sinh vướng mắc.