Ứng dụng chuyển đổi số thiết thực vào cuộc sống

Ứng dụng chuyển đổi số thiết thực vào cuộc sống

NDO - Hiện tại, với vai trò là lực lượng nòng cốt, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang ngày đêm thực hiện các phần việc để bảo đảm tiến độ của Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06).

Đề án 06 xác định 5 nhóm tiện ích lớn, trong đó có có 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung ương; 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể của các địa phương. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 21/89 nhiệm vụ, các địa phương hoàn thành 4/13 nhiệm vụ và 1/8 nhiệm vụ cụ thể.

Ứng dụng chuyển đổi số thiết thực vào cuộc sống ảnh 1

Thực hiện rút tiền ở cây ATM bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Về hoàn thiện thể chế, các bộ, ngành đã rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều văn bản liên quan.

Trong đó, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan tập trung xây dựng các văn bản: Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48 ngày 3/8/2022 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư....

Về thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành, đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Bộ Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công mức độ 3, 4; đồng thời, mở rộng thực hiện 187/227 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng Công an nhân dân, trong đó việc cấp hộ chiếu qua mạng, phân cấp đăng ký ô-tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã, được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh (đạt tỷ lệ 93,1%)...

Ứng dụng chuyển đổi số thiết thực vào cuộc sống ảnh 2 Ứng dụng chuyển đổi số thiết thực vào cuộc sống ảnh 3

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu, tính đến ngày 31/7/2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức với một số Cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương.

Ngoài ra, Bộ Công an đã triển khai các giải pháp hỗ trợ các đoàn thể xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai kết nối, xác thực, làm sạch dữ liệu; hỗ trợ Bộ Y tế, Hội Phụ nữ Việt Nam đặt hạ tầng thiết bị và quản trị dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Triển khai kết nối các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành, đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Bộ Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công mức độ 3, 4; đồng thời, mở rộng thực hiện 187/227 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, Bộ đã thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao di động để xác thực dữ liệu người dùng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng sim rác, hiện đang thực hiện xác thực dữ liệu với 3 nhà mạng (Vinaphone, Viettel, Mobifone), dự kiến đến ngày 15/9/2022 sẽ hoàn thành việc đối soát dữ liệu.

Việc triển khai một số ứng dụng của thẻ căn cước gắn chip điện tử đạt kết quả bước đầu tích cực như: Sử dụng thẻ căn cước tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm xã hội phục vụ người dân đi khám bệnh tại các cơ sở y tế (53,1% cơ sở y tế đã thực hiện); thí điểm xác thực danh tính qua thẻ căn cước công dân tại các quầy giao dịch của một số ngân hàng, thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân thay thẻ ATM tại TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh...

Ứng dụng chuyển đổi số thiết thực vào cuộc sống ảnh 4

Người dân dùng thẻ căn cước công dân gắn chíp thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế để đi khám, chữa bệnh.

Về công tác kiểm tra an ninh, an toàn, khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin của 20 bộ, ngành và 61/63 địa phương. Các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương khắc phục những lỗ hổng bảo mật, đến nay 11/20 bộ, ngành và 28/61 địa phương có hệ thống đáp ứng được yêu cầu về an ninh an toàn khi kết nối dữ liệu.

back to top