Khẩn trương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

NDO -

Chiều 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì cuộc họp thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp cho thấy, từ sau Hội nghị của Chính phủ ngày 18/1/2022 đến nay, công tác chỉ đạo, triển khai Đề án tiếp tục được thực hiện quyết liệt, nên mặc dù thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài nhưng những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án cơ bản được bảo đảm đúng tiến độ, một số nội dung đã vượt tiến độ đề ra (kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư với dữ liệu về bảo hiểm...). Bước đầu thực hiện cung cấp một số dịch vụ công liên quan cư trú trên Cổng dịch vụ công đã đạt được những kết quả vượt bậc so trước khi triển khai Đề án.

Các giải pháp tích hợp các loại giấy tờ vào thẻ Căn cước công dân đã cơ bản hoàn thiện, tạo thuận tiện cho người dân khi tham gia chỉ mang một loại giấy tờ duy nhất; cơ quan quản lý yên tâm về độ chính xác của các loại giấy tờ khi đã được xác thực và tích hợp sử dụng thẻ Căn cước công dân.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành tiếp tục được quan tâm, triển khai đúng tiến độ, qua đó ngoài việc “làm giàu dữ liệu dân cư, đã góp phần “làm sạch” dữ liệu chuyên ngành, xác thực thông tin công dân chính xác, phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính. Qua công tác kiểm tra an ninh, an toàn của Bộ Công an, đã góp phần giúp các bộ, ngành khắc phục nhiều lỗ hổng bảo mật trong hệ thống cơ sở dữ liệu...

Tính đến ngày 28/2, đã có 38 bộ, ngành, địa phương thành lập Tổ công tác (16 Bộ, cơ quan, 22 địa phương); 40 bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án (14 Bộ, cơ quan, 26 địa phương). Bộ Công an cùng Văn phòng Chính phủ đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ với vai trò thường trực Tổ Công tác để thúc đẩy các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Về kết quả thực hiện các nội dung trọng tâm của Đề án, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan họp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách để thực hiện các nội dung của Đề án.

Tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án đang được Bộ Công an và các bộ, ngành đẩy nhanh thực hiện bảo đảm tiến độ, bước đầu có hiệu quả tích cực, hồ sơ tiếp nhận tăng từng ngày. Đặc biệt là lĩnh vực cư trú, trước khi triển khai Đề án, trung bình 1 ngày tiếp nhận 1.225 hồ sơ, sau khi triển khai Đề án, số lượng tăng gấp đôi, kết quả giải quyết đúng hạn tăng từ 89% lên 96,5%.

Về nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, Bộ Công an phối hợp với 25 doanh nghiệp lớn để triển khai các nhiệm vụ của Đề án với khẩu hiệu “Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chung tay, đồng hành cùng Chính phủ”. Bộ Công an cung cấp việc xác thực danh tính của người dân qua thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử được trang bị tại các quầy giao dịch của ngân hàng VietinBank, BIDV và Vietcombank.

Về phục vụ phát triển công dân số, Bộ Công an đã tổ chức triển khai cấp tài khoản định danh điện tử trên cả nước từ ngày 25/2 cho công dân kết hợp với việc cấp Căn cước công dân. Tính đến ngày 28/2, Công an địa phương đã thu nhận được 422 hồ sơ cấp định danh điện tử của 27 tỉnh, thành phố.

Về kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, đã tổ chức kết nối thành công dữ liệu bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), dữ liệu mã số thuế cá nhân (Bộ Tài chính), dữ liệu học sinh (Bộ Giáo dục và Đào tạo), dữ liệu trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), dữ liệu đăng ký sử dụng điện (Tập đoàn Điện lực Việt Nam); tiếp tục triển khai thống nhất kỹ thuật với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Công an đã phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành giải pháp và triển khai thành công việc đồng bộ 36 triệu dữ liệu thẻ Bảo hiểm y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân để phục vụ người dân chỉ sử dụng một loại giấy tờ Căn cước công dân khi đi khám bệnh (tích hợp sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho thẻ Bảo hiểm y tế).

Về phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng phân tích, cung cấp các thông tin cơ bản về dân cư để phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội; cùng với quá trình kết nối làm giàu dữ liệu, các thông tin cung cấp từng bước toàn diện hơn, phục vụ các mục đích đa dạng trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ Công tác đã tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, cơ bản bám sát tiến độ và quan trọng nhất là khẳng định sự đúng hướng, trúng vấn đề.

Việc triển khai Đề án góp phần thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về hạ tầng hết sức quan trọng là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số và hạ tầng xã hội; góp phần xây dựng chuyển đổi số, Chính phủ số, công dân số, kinh tế số; bám sát cơ sở dữ liệu dân cư, kết nối với các nền tảng khác để khai thác tối đa hiệu quả; giúp quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm (chi phí, thời gian, công sức) và hiệu quả nhiều mặt.

Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng cơ bản nhất trí với các đề xuất kiến nghị của Tổ Công tác, đó là: chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các địa phương khẩn trương triển khai Đề án, trong đó phải triển khai đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chi kinh phí các dự án công nghệ thông tin, nhất là khắc phục những lỗ hổng về an ninh, an toàn.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu. Các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án 06. Đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương: tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai thực hiện Đề án 06 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó giao UBND thành phố Hà Nội triển khai làm điểm.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, đây là một Đề án trực tiếp liên quan các đột phá chiến lược, các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và của quốc gia, cho nên đây không phải là Đề án của Bộ Công an, hay của cơ quan, đơn vị, địa phương nào, trên cơ sở dữ liệu dân cư để phát triển, phục vụ cho Chính phủ số, công dân số, kinh tế số; phải xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, sản phẩm dùng chung...

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó xác định rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức, triển khai, chỉ đạo đặc biệt là nhận thức của cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở; lấy các thành phố lớn, các tỉnh đông dân làm thí điểm. Tổ Công tác thống kê đầy đủ các đầu việc các bộ, địa phương được giao theo Quyết định 06 và có văn bản yêu cầu các bộ, địa phương rà soát, đối chiếu để ban hành bổ sung các nhiệm vụ còn thiếu, bị bỏ sót.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, thống nhất phạm vi, cách thức tiến hành rà soát, đề cương, biểu mẫu, phụ lục báo cáo kết quả rà soát và có hướng dẫn cụ thể để các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung (cố gắng hoàn thành trong tháng 3, tháng 4 và chậm nhất trong tháng 5), trước mắt là 2 văn bản pháp lý quan trọng. Bộ Tư pháp sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ liên quan nghiệp vụ hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn, thay đổi thông tin hộ tịch…) theo phạm vi quản lý nhà nước.

Giao Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu có giải pháp đầu tư cấp bách, ưu tiên bố trí kinh phí giao Bộ Công an để thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án. Tập trung bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống ở mức cao nhất. Tăng cường nguồn lực, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nền tảng để chia sẻ dữ liệu dùng chung…