Hơn 96% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế dùng căn cước công dân gắn chíp

Hiện nay, toàn quốc đã có hơn 12.300 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Con số này đạt 96,26% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ sở khám, chữa bệnh dùng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Tâm Trung)
Cơ sở khám, chữa bệnh dùng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Tâm Trung)

Ngày 29/3, tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp triển khai nhiệm vụ.

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến tháng 3/2023, toàn quốc đã có hơn 12.300 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Con số này đạt 96,26% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc, với hơn 18,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hơn 96% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế dùng căn cước công dân gắn chíp ảnh 1

Họp tổ công tác Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: Tâm Trung)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp, cung cấp thành công các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội. Đó là: Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí; Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế…

Đến tháng 3/2023, toàn quốc đã có hơn 12.300 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Con số này đạt 96,26% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc, với hơn 18,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp Bộ Công an triển khai các công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp và trên dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nâng cấp, điều chỉnh Cổng tiếp nhận (thuộc Hệ thống Giám định bảo hiểm y tế) và Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ để tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc. Đồng thời, triển khai thí điểm tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Quảng Bình và Hà Nội, xác thực sinh trắc trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương và Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa (Hà Nội).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đang phối hợp Bộ Y tế triển khai Sổ sức khỏe điện tử. Cùng với đó, đồng thời hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, bổ sung chức năng để hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử điện tử qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phục vụ triển khai dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến và triển khai các dịch vụ công liên thông theo Đề án 06…

Tại cuộc họp các thành viên tổ công tác cũng phát biểu ý kiến, về một số tồn tại trong thực hiện Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể như: Chất lượng, hiệu quả trong cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, chưa thực sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai số hóa hồ sơ "đầu vào" thực hiện thủ tục hành chính còn chậm. Kết nối, khai thác thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công vẫn còn có những vướng mắc; tại một số đơn vị, công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chưa thực sự quyết liệt…

Các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội:
Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí; Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế…

Đánh giá công việc của tổ công tác ngày càng nhiều, thời gian triển khai gấp, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh giao Trung tâm Công nghệ thông tin - thành viên thường trực tổ công tác - chuẩn bị các bước để tham mưu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiện toàn và thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại bảo hiểm xã hội các địa phương.

Các tổ công tác này có Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố làm tổ trưởng, có cơ chế phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Đây sẽ “cánh tay nối dài”, đầu mối quan trọng để tổ công tác Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo, phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan trên địa bàn.