Bỏ sổ hộ khẩu, sửa quy định với nhóm tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Từ ngày 1/4, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú, trừ năm nhóm đối tượng cụ thể. Trước đó, theo quy định cũ với nhóm này là toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu.
0:00 / 0:00
0:00
Lọc máu nhân tạo tại Bệnh viện C Thái Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Thắng)
Lọc máu nhân tạo tại Bệnh viện C Thái Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Thắng)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung quy định nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bỏ sổ hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Từ ngày 1/4/2023, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú (quy định cũ là toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu), trừ một số đối tượng.

Cụ thể, Quyết định 490/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, đã sửa đổi, bổ sung quy định về nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại điểm 5.1, 5.2 khoản 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

Theo đó, từ ngày 1/4/2023, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú (quy định cũ là toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu), trừ các đối tượng sau.

Thứ nhất là nhóm do người lao động và đơn vị đóng.

Thứ hai là nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Thứ ba là nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

Thứ tư là nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Thứ năm là người đã được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế (quy định mới bổ sung) gồm: Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội; Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân; Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Theo quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người cùng thường trú hoặc tạm trú tại 1 địa chỉ hợp pháp, trừ người đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế ở các nhóm khác.

Tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình sẽ được giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi.

Cụ thể, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ năm trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1/7/2023 cũng tăng. Người thứ nhất đóng 972.000 đồng/năm; người thứ hai đóng 680.400 đồng/năm; người thứ ba đóng 583.200 đồng/năm; người thứ tư đóng 486.000 đồng/năm; từ người thứ năm đóng 388.800 đồng/năm.

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1/7/2023 cũng tăng.
Người thứ nhất đóng 972.000 đồng/năm; người thứ hai đóng 680.400 đồng/năm; người thứ ba đóng 583.200 đồng/năm; người thứ tư đóng 486.000 đồng/năm; từ người thứ năm đóng 388.800 đồng/năm.

Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được lựa chọn hình thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần thông qua các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trước đó, ngày 23/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06). Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo này, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp, cung cấp thành công các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và của ngành; trong đó có việc bỏ việc sử dụng sổ hộ khẩu trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.