Cần tập trung nguồn vốn để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

NDO -

NDĐT - Ngày 14-11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai chỉ thị 07/CT-TTg xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) về dân cư, nhằm quán triệt đến các đơn vị chủ trương, đường lối thực hiện.

Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị cần tập trung nguồn vốn để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị cần tập trung nguồn vốn để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an cho biết, chậm nhất vào ngày 1-1-2020 phải hoàn thiện, đưa vào sử dụng CSDL quốc gia về dân cư, dù đây là cơ sở dữ liệu dùng chung cho các ngành, địa phương nhưng việc bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu phải được đặt lên hàng đầu.

“Phương pháp quản lý dân cư hiện nay chủ yếu là thủ công, lạc hậu. Việc tra cứu thông tin chậm, gây phiền hà cho các tổ chức, công dân. Chính vì vậy việc xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc ngày càng quan trọng vì đây là cơ sở dữ liệu nền tảng, tập hợp thông tin cơ bản nhất của tất cả công dân Việt Nam” - Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương nói.

Đồng thời, Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng, mỗi người phải có một số định danh cá nhân từ khi sinh ra, đến tuổi quy định phải được cấp Căn cước công dân. Với cấp mới Căn cước công dân, sẽ tiến tới cấp đổi CMND thành Căn cước công dân để phù hợp số định danh cá nhân. Trên cơ sở có số định danh cá nhân, Căn cước công dân, xây dựng hình thành CSDL quốc gia về dân cư để quản lý hộ khẩu, hộ tịch và làm cơ sở dùng chung cho tất cả các bộ ngành, địa phương trong giải quyết việc của người dân theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện. Đây cũng chính là niềm mong đợi, kỳ vọng của nhân dân.

Để thực hiện được việc xây dựng CSDL quốc gia về dân cư, yếu tố nguồn vốn là cực kỳ quan trọng bảo đảm kế hoạch thực hiện đúng tiến độ. Việc xây dựng CSDL quốc gia về dân cư sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, bởi vậy, các bộ, ngành có liên quan cần tiến hành các thủ tục ứng vốn cho triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Trước đó, dự án CSDL quốc gia về dân cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối tháng 11-2015. Có thời gian thực hiện trong hai năm 2016 - 2017, với tổng mức đầu tư sau thuế là 3.367 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước, dự án xây dựng CSDL quốc gia về dân cư có cơ quan chủ quản là Bộ Công an và chủ đầu tư Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an. Mục tiêu của dự án là xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo thông tin từ nhà thầu Viettel, dự án CSDL quốc gia về dân cư có quy mô phục vụ khoảng 25 triệu hộ dân, 62 tỉnh thành, 698 quận/huyện và 10.941 phường/xã. Dự án dự kiến đầu tư khoảng 11.700 kênh truyền và khoảng 15.800 bộ thiết bị máy tính. Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư gồm 14 hệ thống phần mềm khác nhau thuộc năm gói phần mềm chính: Quản trị hệ thống và quản trị người dùng, Thu thập tạo lập dữ liệu ban đầu và cấp mã định danh, Quản lý cư trú, Chia sẻ khai thác và cập nhật biến động dữ liệu và Hệ thống cổng thông tin điện tử.