Quảng Ngãi lập quỹ hỗ trợ ngư dân bám biển

NDĐT - UBND tỉnh Quảng Ngãi chiều 14-6 đã tổ chức cuộc họp với các ban ngành chức năng bàn cách thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân bám biển khai thác hải sản và giữ đảo bình yên. Đây là quỹ nhân đạo hỗ trợ ngư dân gặp khó khăn do thiên tai gây ra ; bị tàu lạ đâm chìm; bắt giữ, tịch thu tài sản, phương tiện khi đang hành nghề trên vùng lãnh hải Việt Nam.