Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Điện Biên ký cam kết thực hiện các giải pháp cải thiện bền vững chỉ số PCI.

Điện Biên quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Không chỉ thẳng thắn nhận diện những điểm tồn tại, nút nghẽn trong năng lực điều hành, Điện Biên còn cầu thị, lắng nghe các chuyên gia phân tích chi tiết từng chỉ tiêu thấp điểm, giảm điểm khiến Điện Biên tụt liền 7 bậc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021. Trên cơ sở đó, Điện Biên đề ra giải pháp rõ ràng, giao trách nhiệm cụ thể đến từng ngành, từng địa phương trong thực hiện mục tiêu cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI, phấn đấu vào top 30 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Toàn cảnh Hội thảo tham vấn xây dựng chỉ số xanh cấp tỉnh.

Xây dựng “chỉ số xanh” cấp tỉnh

PGI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chất lượng môi trường tại 63 tỉnh, thành phố qua góc nhìn của doanh nghiệp, mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của doanh nghiệp, ứng xử môi trường của doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng đầu tư về môi trường tại các địa phương.