Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 cho công chức, viên chức.

Thái Nguyên thúc đẩy giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4

Đến nay, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 của tỉnh Thái Nguyên đã đạt tỷ lệ gần 68%, cao hơn so với mục tiêu đề ra đến hết năm 2022. Hiện nay, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 nhằm hướng tới chính quyền số, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp.
Chính quyền các cấp tỉnh Hà Nam tăng cường cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. (Ảnh: Đào Phương)

Thúc đẩy kết nối giao thông, phát triển nhanh, bền vững công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

Thực hiện kế hoạch tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, ngày 19/7, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW chủ trì, phối hợp Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Quang cảnh Hội thảo Chữ ký số và lưu trữ tập trung tổ chức sáng 24/2 tại Hải Phòng.

Chữ ký số và lưu trữ điện tử tập trung - nền tảng xây dựng chính quyền số

Chữ ký số và lưu trữ điện tử tập trung - nền tảng xây dựng chính quyền số và công dân số là hội thảo do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số cùng Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS phối hợp tổ chức sáng 24/2 tại Hải Phòng.

Tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đẩy mạnh hợp tác triển khai mô hình chính quyền điện tử

Tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đẩy mạnh hợp tác triển khai mô hình chính quyền điện tử

Tiếp nối những kết quả đã đạt được từ Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014 - 2020, ngày 18-12, Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 hướng đến mục tiêu phấn đấu của tỉnh Nghệ An đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của khu vực phía bắc. Để đạt được mục tiêu đó, Nghệ An sẽ đầu tư từng bước xây dựng hoàn chỉnh chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số dưới sự trợ giúp của Tập đoàn VNPT.