Chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho người dân ở Hà Nội (Ảnh: Duy Linh).

Tăng mức độ bao phủ của chính sách bảo trợ xã hội

Với việc thực hiện đồng bộ các chính sách bảo trợ xã hội, người dân và nhóm đối tượng này có cơ hội tiếp cận tốt hơn các nguồn lực kinh tế và các dịch vụ xã hội. Qua đó, số lượng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội ngày càng tăng. Đến nay, mức độ bao phủ của chính sách bảo trợ xã hội đã tăng lên.
Trao hỗ trợ người dân ở Hà Nội trong đại dịch Covid-19, tháng 8/2021. (Ảnh: Duy Linh).

Hà Nội đã dành hơn 10,6 nghìn tỷ đồng hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

Cùng với các chính sách của Trung ương, Hà Nội cũng đã ban hành một số chính sách đặc thù để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, người lao động, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em... gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng ngân sách thực hiện đạt hơn 10 , 6 nghìn tỷ đồng.
Cán bộ và người cao tuổi, trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Thúc đẩy phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp

Thực tế hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Dự thảo Nghị định về công tác xã hội đã được xây dựng và lấy ý kiến. Sắp tới, khi Nghị định được ban hành, kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp ở nước ta.
Khám bệnh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội.

Khẩn trương kết nối nhóm dịch vụ công cho người có công, bảo trợ xã hội

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần khẩn trương cập nhật, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu an sinh xã hội để thực hiện nhóm dịch vụ công đăng ký khai tử cho đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội. Đồng thời, hoàn thành việc tổng hợp dữ liệu của các đối tượng liên quan trong tháng 12 năm 2022 để đồng bộ làm sạch với dữ liệu dân cư.
Nhân viên của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. (Ảnh: nhandan.vn)

Đề xuất 4 nghề về xã hội là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Dự thảo Danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đang lấy ý kiến đề xuất 4 nghề/công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của lĩnh vực thương binh-xã hội. Đây là những công việc trong điều kiện lao động loại IV, với những đặc điểm lao động đặc thù.
Vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em (Ảnh minh họa: UNICEF/Trương Việt Hùng).

Tăng vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp

Thời gian tới, cần có các giải pháp và kế hoạch phù hợp để tăng cường vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp, đặc biệt là tư pháp với người chưa thành niên. Đây là những nội dung nên triển khai trong Kế hoạch thực hiện Đề án quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030.
Người cao tuổi là nhóm đối tượng đáng quan tâm của lĩnh vực công tác xã hội. (Ảnh: Người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh chào mừng Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tại Hà Nội ngày 25/9/2022/ Mạnh Trường).

Chuẩn hóa đội ngũ những người làm công tác xã hội

Dự thảo Nghị định về công tác xã hội đề xuất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề công tác xã hội theo quy định. Hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa đội ngũ những người công tác xã hội, dự thảo cũng quy định rõ các tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ, chính sách đối với nhóm đối tượng này.
Đại diện các địa phương chia sẻ về công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn nhân chất độc da cam.

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam

Tại Việt Nam, hậu quả của chất độc da cam đã di truyền sang thế hệ thứ tư. Hiện cả nước có khoảng hơn 150 nghìn nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai (con), 35 nghìn nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba (cháu) và khoảng 6.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ tư (chắt). Tuy nhiên, việc xây dựng các chính sách hỗ trợ cho đối tượng thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư còn nhiều khó khăn...