Biến nghị quyết thành hiện thực sinh động
17:00 01/07/2022

BỐN nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa ban hành là những chủ trương, định hướng về: quản lý và sử dụng đất đai; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. 

Khắc phục khó khăn, tạo đà bứt phá
14:51 26/05/2022

Ngay trong tuần làm việc thứ nhất của Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Thực tiễn đòi hỏi, chúng ta phải nhanh chóng khắc phục mọi khó khăn, nhất là hậu quả do dịch Covid-19, tạo đà bứt phá.

Thông điệp về lòng tin và trách nhiệm trong hợp tác quốc tế
16:40 20/05/2022

Là hoạt động quan trọng triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc đã nêu bật thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về sự chân thành, lòng tin, trách nhiệm trong hợp tác quốc tế. Chuyến công tác của Thủ tướng khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong hợp tác ASEAN, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc.

Chúng ta có Bác Hồ
16:21 13/05/2022

"Nước Việt Nam nghìn năm Ðinh Lý Trần Lê

Thành nước Việt nhân dân trong mát suối..."

(Chế Lan Viên)

Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để thiết thực nâng cao đạo đức cách mạng
16:20 13/05/2022

"Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" là một trong nhiều bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân trong năm 1969, trước lúc Bác đi xa. Thật ra, về chủ nghĩa cá nhân, Bác đã đề cập trước đó hơn 20 năm. Báo Sự Thật, ra ngày 15/10/1948, đã có bài "Chủ nghĩa cá nhân" với bút danh X.Y.Z.

Tăng cường xây dựng Đảng và phát triển kinh tế
13:57 06/05/2022

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc (ngày 4/5) tại Thủ đô Hà Nội, dự kiến bế mạc ngày 10/5. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan công tác xây dựng Đảng, đất đai, vấn đề "tam nông", phát triển kinh tế tập thể,...