Vượt lên thử thách
15:19 31/07/2021

Những ngày này, cử tri và nhân dân cả nước càng cảm nhận rõ ràng sự nỗ lực đồng hành của cơ quan lập pháp với Chính phủ trong xử lý các vấn đề khẩn cấp quốc gia.

Bắt đầu từ bước chuyển trong đội ngũ công chức
16:03 16/07/2021

Từ ngày 1/7, Hà Nội thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Sau nửa tháng triển khai, có thể thấy những chuyển biến mới trong quản lý của chính quyền các cấp tại thành phố Hà Nội, phù hợp tính chất của đô thị, góp phần xây dựng chính quyền ở khu vực đô thị hiệu quả, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô trong tương lai.  
 

Kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ
15:57 16/07/2021

Không có gì ngạc nhiên khi xuyên suốt bản dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV là cảm nhận và mong muốn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Song bên cạnh đó còn là những kỳ vọng về một chặng đường mới - chặng đường 5 năm đầu tiên thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Thống nhất để thi hành nghiêm Ðiều lệ Ðảng
20:30 10/07/2021

Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng quyết định không sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Ðảng và giao cho Ban Chấp hành T.Ư chỉ đạo nghiên cứu, xem xét ban hành các Quy định về thi hành Ðiều lệ Ðảng; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng nhiệm kỳ khóa XIII. Ðây là một trong những nội dung rất quan trọng được Hội nghị Trung ương 3 lần này thảo luận, quyết định, nhằm bảo đảm sự thống nhất và thi hành nghiêm Ðiều lệ Ðảng trong tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng.

20:29 10/07/2021

Trong Hội nghị trực tuyến mới đây của Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, thực chất, dễ nhớ, dễ hiểu, chỉ ra điểm mấu chốt. Theo đó, khi nhận định tình hình, góp ý kiến về mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ…, các đại biểu phải gắn với tinh thần "5 thật". Năm chữ "thật" gồm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật các thành quả.

11:18 03/07/2021

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng gửi Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang… yêu cầu triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Theo Kết luận số 07-KL/TW, Bộ Chính trị đồng ý cho nghiên cứu thí điểm sử dụng Giấy chứng nhận đã tiêm chủng, hay còn gọi là “hộ chiếu vaccine” tại một số nơi có thể kiểm soát được dịch bệnh.

Động lực giúp người dân và doanh nghiệp vượt khó
11:17 03/07/2021

Bộ Chính trị mới đây đồng ý chủ trương tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, đồng tình của dư luận xã hội, cho thấy tầm nhìn thấu rõ thực tế cùng giải pháp quyết liệt để giúp đỡ nhiều bộ phận người dân đang gặp khó khăn do đại dịch, tạo cơ sở cho cả xã hội tiếp tục vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật ngân sách
11:10 26/06/2021

Chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên, tiết giảm tối đa các khoản kinh phí hội họp, công tác nước ngoài… đã được Chính phủ quan tâm thực hiện nhiều năm qua. Trong bối cảnh nguồn thu năm nay tiếp tục bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch, đòi hỏi quyết tâm cao và sự nghiêm minh trong việc chấn chỉnh thu - chi ngân sách.

10:00 26/06/2021

Một trong những dấu ấn thành công nhất, quan trọng nhất của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua chính là sức mạnh, tinh thần đoàn kết của nhân dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sự mạnh mẽ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân.

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và duyên nợ báo chí
14:03 19/06/2021

Năm 1962, tại diễn đàn Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian nói về mối "duyên nợ với báo chí" của Người. Duyên nợ ấy, với Người là hành trình trọn vẹn 50 năm, với khoảng 2.000 bài báo và 174 bút danh khác nhau, từ bài báo đầu tiên (Yêu sách của nhân dân An Nam, báo L’Humanité, ra ngày 18-6-1919, bút danh Nguyễn Ái Quốc) khi Người 29 tuổi, đến bài báo cuối cùng (Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Báo Nhân Dân số 5526, ra ngày 1-6-1969, bút danh T.L.) trước lúc Người ra đi ít lâu.