Lãnh đạo huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng trong điều kiện nắng nóng gay gắt.

Vùng “chảo lửa” căng mình phòng, chống cháy rừng

Những ngày đầu tháng sáu khi đợt nắng nóng gay gắt bước vào thời cao điểm cũng là lúc các đơn vị, địa phương ở “chảo lửa” Hà Tĩnh đang căng mình triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống cháy rừng trên diện rộng. Phát huy sức mạnh của toàn dân vẫn là bài học cốt lõi, xuyên suốt được địa phương  thực hiện trong thời gian qua.