Từ năm 2021 người dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên được sử dụng nước hợp vệ sinh do tỉnh đầu tư.

Thái Nguyên tăng cường cấp nước sinh hoạt cho người dân

Nhằm cải thiện và nâng cao đời sống người dân nông thôn, từ nay đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đầu tư Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn với số vốn hơn 108 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 23 công trình cấp nước, đưa tỷ lệ 98% dân số nông thôn (tăng 3% so hiện nay) được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Kiểm tra vận hành trạm bơm nước sạch tại Công ty CP cấp nước Nghĩa Lộ.

Giải bài toán nước sạch nông thôn ở Yên Bái

3 năm gần đây, tỉnh Yên Bái huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng thực hiện công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư của 1 số công trình còn hạn chế, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch chưa cao. Để đạt mục tiêu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 98% dân sử dụng nước sạch, tỉnh cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hơn.