Gần 6.000 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung hoạt động kém bền vững, hư hỏng, xuống cấp

NDO - Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn từ 2000 đến 2016, nước sạch nông thôn được đầu tư chủ yếu thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; một số dự án ODA tài trợ bởi JICA, ADB, WB, Australia, Hà Lan, Đan Mạch, Unicef....
0:00 / 0:00
0:00
Vận hành máy bơm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.
Vận hành máy bơm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Từ năm 2016 đến nay, đầu tư cho công tác nước sạch nông thôn chủ yếu được lồng ghép trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chương trình, dự án có cùng mục tiêu về cấp nước sạch nông thôn như: Dự án đầu tư công trung hạn, dự án ODA, tín dụng ưu đãi… và vốn đầu tư tư nhân.

Hiện nay, cả nước có khoảng 5.976 công trình cấp nước sinh hoạt vùng nông thôn đang hoạt động kém bền vững hoặc xuống cấp, hư hỏng cần được sửa chữa.

Đến nay, trên địa bàn cả nước đã xây dựng được khoảng 18.000 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn. Hiện nay, các công trình này đã giúp khoảng 32 triệu người dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, nước sạch.

Cũng qua thống kê, đến hết năm 2023 có 97% người dân khu vực vùng nông thôn đã được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có khoảng 57% tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập trung.

Mặc dù hiệu quả mang lại rất lớn nhưng hiện nay cả nước có khoảng 5.976 công trình cấp nước sinh hoạt vùng nông thôn đang hoạt động kém bền vững hoặc xuống cấp, hư hỏng cần được sửa chữa. Phó Cục trưởng Thủy lợi Lương Văn Anh cho rằng: “Nguyên nhân là nhiều công trình xây dựng đã lâu, hết khấu hao. Việc thiếu kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì dẫn đến các công trình nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng, công suất hoạt động không bảo đảm; gián đoạn hoặc ngừng cấp nước, ảnh hưởng đời sống, phát triển kinh tế-xã hội của người dân khu vực nông thôn...”.

Không những vậy, việc quản lý vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt sau đầu tư và bàn giao về cho các UBND xã quản lý hiện nay còn nhiều bất cập. Trong đó, việc tổ chức quản lý, vận hành thiếu tính chuyên nghiệp cho nên hiệu quả chưa cao và thiếu bền vững; năng lực đội ngũ quản lý kỹ thuật, tài chính còn yếu; một số nơi khó thu tiền nước hoặc thu ở mức thấp cho nên không đủ chi phí vận hành; công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, khai thác và vận hành công trình chưa được quan tâm.

Nguyên nhân là nhiều công trình xây dựng đã lâu, hết khấu hao. Việc thiếu kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì dẫn đến các công trình nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng, công suất hoạt động không bảo đảm; gián đoạn hoặc ngừng cấp nước, ảnh hưởng đến đời sống, phát triển kinh tế-xã hội của người dân khu vực nông thôn...

Phó Cục trưởng Thủy lợi Lương Văn Anh

Mặt khác, một số địa phương chỉ chú trọng xây dựng công trình mới, chưa quan tâm đến việc nâng cấp, sửa chữa các công trình thường xuyên. Việc không bố trí được kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng dẫn đến nhiều công trình cấp nước sinh hoạt vùng nông thôn bị xuống cấp, hư hỏng và dừng hoạt động…

Để khắc phục tình trạng này, theo Phó Cục trưởng Thủy lợi Lương Văn Anh, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các công trình hoạt động kém bền vững, hư hỏng, xuống cấp; chuyển đổi mô hình quản lý công trình cấp nước kém hiệu quả sang mô hình quản lý hiệu quả hơn.

Cùng với đó cần xây dựng các sổ tay hướng dẫn kỹ thuật, tài chính, truyền thông, các tiêu chí về năng lực lựa chọn đơn vị quản lý vận hành công trình cấp nước bảo đảm hoạt động hiệu quả, bền vững; hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ quản lý vận hành công trình cấp nước nông thôn, đặc biệt đối với các công trình giao cho ủy ban nhân dân xã quản lý…