Hơn 3.000 đại biểu tập huấn về công tác nhân quyền

NDO - Sáng 23/9, tại Cao Bằng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phối hợp Ban Chỉ đạo công tác Nhân quyền tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung về công tác nhân quyền.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Dự hội nghị trực tuyến có hơn 3.000 đại biểu ở các điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Ủy ban nhân dân 10 huyện, thành phố và điểm cầu 161 xã, phường, thị trấn tại địa phương.

Đại biểu dự hội nghị đã nghe các báo cáo viên ở Trung ương và báo cáo viên là lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng trình bày 4 nội dung: Công tác bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và một số kinh nghiệm trong đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch; Công tác nhân quyền trong tình hình mới và một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh và bảo vệ quyền con người; Công tác đấu tranh, phản bác hoạt động xuyên tạc, tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền trên không gian mạng; Định hướng một số công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thời gian tới.

Tại hội nghị, trình bày chuyên đề công tác nhân quyền trong tình hình mới và một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh và bảo vệ quyền con người, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng và kiến nghị của người dân liên quan đến tự do tôn giáo, đất đai, đời sống của người dân, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đó, chủ động thông tin, đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân quyền của các thế lực thù địch.

Qua hội nghị, đã nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh Cao Bằng về công tác nhân quyền và kinh nghiệm đấu tranh với các thế lực xuyên tạc chủ trương, chính sách tôn trọng, bảo vệ nhân quyền của Việt Nam.